Preskocit navigáciu

Ukončenie poddôstojníckeho kurzu OR-9


Ukončenie poddôstojníckeho kurzu OR-9
Po niekoľkoročnej prestávke sa na pôde Poddôstojníckej akadémie v Martine, ktorá je súčasťou Základne výcviku a mobilizačného doplňovania, uskutočnil v termíne od 27. do 19. júla 2019 kariérne najvyšší Poddôstojnícky kurz OR-9.  Kurz je určený pre profesionálnych vojakov s dosiahnutou vojenskou hodnosťou nadrotmajster, s ktorými je personálny zámer na ustanovenie do funkcie s plánovanou vojenskou hodnosťou štábny nadrotmajster.
Novokoncipované programy reflektovali cieľ kurzu a to získať teoretické vedomosti a praktické zručnosti najmä v oblastiach vojenského vodcovstva, aktuálnych bezpečnostných hrozieb, profesionálneho rozvoja poddôstojníkov, základných doktrín a efektívnej komunikácie. Výučbu v hlavnej miere zabezpečovali veliteľ PA štábny nadrotmajster Richard Fabricius a jeho zástupca štábny nadrotmajster Ján Čmelík. V kurze prednášali, okrem interných lektorov, aj mnohí externí lektori, ktorí boli vysokokvalifikovaní odborníci vo svojich oblastiach. Frekventanti kurzu absolvovali aj návštevy Generálneho štábu OS SR, všetkých veliteľstiev síl, Centra výcviku Lešť a Úradu hlavného lekára.
Významnosť kurzu podporuje fakt, že kurz osobne navštívil náčelník Generálneho štábu OS SR generál Daniel Zmeko, ktorý frekventantom predstavil svoju víziu operačnej pripravenosti a budúcnosti OS SR. 
Kurz úspešne absolvovalo 6 poddôstojníkov. Ich vysoko profesionálny prístup, medzinárodné skúsenosti a takmer celkovo 131 rokov praxe sa odzrkadlilo aj na kvalite záverečných prác, ktoré obhajovali pred komisiou. Množstvo poznatkov a záverov z týchto záverečných prác bude implementovaných a využitých vo vojenskej praxi.
V rámci zachovania a hlavne rozvoja vojenských tradícií sa záverečné slávnostné vyradenie uskutočnilo v obci Mojtín, rodisku najdlhšie slúžiaceho vojaka Ladislava Škultétyho - Gábriša. Na slávnostnom vyradení sa zúčastnili predstavitelia obce Mojtín, predstavitelia GŠ OS SR, príslušníci veliteľstiev, velitelia a veliaci poddôstojníci frekventantov kurzu.
Úspešným absolventom kurzu prajeme množstvo síl do ich ďalšej profesionálnej kariéry a najmä podporu od rodiny, nadriadených, ale aj podriadených.
 
Citát z kurzu: „Je dôležité vidieť nie krok, ale aspoň desať krokov dopredu...“

fotofotofotofotofoto1foto1foto1foto1foto2foto2foto2foto2

Autor: Poddôstojnícka akadémia , Foto: Poddôstojnícka akadémia - Dátum: 24.07.2019
Čítanosť: 1968
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share