Preskocit navigáciu

Aprílová porada veliteľa 2.mb


Aprílová porada veliteľa 2.mb

Aprílová porada veliteľa 2.mb s obsahovo náročným programom bola zahájená  20. apríla 2011 za účasti hlavných funkcionárov veliteľstva, veliteľov priamo podriadených útvarov a samostatných jednotiek.

V úvode porady podal náčelník štábu v zastúpení podplukovník FUIT hlásenie veliteľovi 2.mb plukovníkovi gšt. Karolovi NAVRÁTILOVI o pripravenosti všetkých účastníkov a  začalo sa prezentovanie informácií o kľúčových úlohách z predchádzajúceho i aktuálneho obdobia.

V prvom bode porady informoval náčelník odboru pre plánovanie a riadenie operácií v zastúpení major PLÁVKA veliteľa 2.mb o prebiehajúcej príprave príslušníkov multifunkčnej ženijnej roty a 22. mechanizovaného práporu Michalovce na nasadenie do operácií MKM.

Z personálnej oblasti boli náčelníkom oddelenia majorom MOLČANOM prezentované plánované personálne zámery na najbližšie obdobie. Následne zúčastnených  zoznámil s metodickými pokynmi pojednávajúcimi o podávaní žiadostí profesionálnych vojakov o zmenu miesta výkonu štátne služby.

Z oblasti logistiky podplukovník FIUT informoval o realizácii vojskových a mimovojskových opráv techniky, stave čerpania PHM a munície. Ďalej prezentoval stav vykonávania prípravy techniky na letnú prevádzku v súčinnosti s veliteľmi útvarov 2.mb. 

Odbor pre plánovanie a riadenie operácií zastúpený majorom PLÁVKOM predostrel zámer vykonania dvojstupňového veliteľsko-štábneho cvičenia s plánovaným termínom 7.-9. júna 2011. Rovnako boli spresnené detaily vykonania strelieb plným kalibrom strelcov T-72 a BVP s PTRS vo výcvikovom priestore Kamenica Nad Cirochou.

Ďalším bodom porady bolo prejednanie zabezpečovania  aktivít spojených s prezentáciou  2.mb v rámci OS SR na verejnosti. Veliteľ odsúhlasil návrh zámeru vykonania Streleckej súťaže o pohár veliteľa 2.mb, ktorý sa bude realizovať 2. júna 2011. Nasledovalo vyhodnotenie úloh z predchádzajúcej porady, ktoré stručne vykonal veliteľ 2.mb.

V poobedňajších hodinách bol prejednaný program nasledujúcej májovej porady a na záver veliteľ 2.mb poprial všetkým zúčastneným pokojné prežitie veľkonočných sviatkov a upozornil na bezpečnosť na cestách, ktorej niekedy prikladáme veľmi malú vážnosť.


 

 

 


poradaporada

Autor: npor. Téglašiová , Foto: npor. Téglašiová - Dátum: 21.04.2011
Čítanosť: 10242
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share