Preskocit navigáciu

Tankový prápor


HISTÓRIA

Zrod tankového práporu sa začal písať dňa 12. 6. 1945, keď v zmysle Zákona Košického Vládneho programu bol v rámci 10. pešej divízie v Košiciach zriadený 14. peší pluk dislokovaný v posádkach Levoča, Nitra a Spišská Nová Ves. Základný káder pluku tvorili príslušníci 1. čs. armádneho zboru v ZSSR a bývalí príslušníci partizánskych oddielov. Významný v histórii útvaru sa stal 17. november 1945, keď na návrh vtedajšieho ministra obrany armádneho gen. Ludvíka SVOBODU, prezident republiky Dr. Eduarda BENEŠA svojím dekrétom č. 3258/45 udelil pluku čestný názov "Pluk Hrdinu ZSSR partizána kpt. Jána Nálepku". Vo svojich začiatkoch pluk sa významne podieľal na pomoci obyvateľstvu východného Slovenska. Hrdinskou etapou v histórii pluku bola účasť na odmínovacích prácach, ale aj boj proti ozbrojeným skupinám tzv. „banderovcom“.

Okrem úloh výcviku sa príslušníci podieľali na výpomociach národnému hospodárstvu. V roku 1969 je vybudovaná rozsiahla výcviková základňa. V útvare pôsobila poddôstojnícka škola zameraná na výchovu vodičov a veliteľov strážnych družstiev.

Spoločenské zmeny v roku 1989 vplývajú aj na zmeny v armáde i u samotného pluku. V súvislosti s reorganizáciou sa v roku 1990 mení názov na 55. mechanizovaný pluk. V rokoch 1991 až 1993 dochádza vplyvom prebiehajúcich zmien v spoločnosti k ďalším k reorganizačným zmenám, na základe ktorých dochádza k odčleneniu časti jednotiek pluku a ich redislokácii do posádky Rimavská Sobota. 

Nová kapitola sa začala písať vznikom Slovenskej republiky 1. januára 1993. Z rámcového útvaru sa stáva najsilnejší útvar na Slovensku.  1. októbra 1995 dochádza k premenovaniu útvaru na 21. mechanizovanú brigádu kpt. Jána Nálepku s jednotkami dislokovanými v posádkach Trebišov, Michalovce a Rimavská Sobota. V rámci partnerstva za mier sa príslušníci brigády zúčastňujú medzinárodných cvičení v rámci „Partnerstva za mier“ v Poľskej republike, Taliansku a Nemeckej spolkovej republike.

Dňa 1. apríla 2000 v rámci reorganizácie je v posádke Prešov zriadené nadriadené veliteľstvo 1. mechanizovanej brigády, nadväzne na to v posádke Trebišov dňa 1.októbra 2000 vzniká tankový prápor Trebišov ako podriadená jednotka 1. mechanizovanej brigády.

V skratke:

 • 17.11.1945 - prezident republiky udelil pluku čestný  názov hrdinu zssr partizána kpt. Jána nálepku,
 • 5.10.1952 - útvaru bola udelená bojová zástava 1955 - útvar sa mení na 55.msp,
 • 1990 - pluk sa mení na 55.mp,
 • 1991 - 1993 – reorganizačné zmeny v štruktúrach,
 • 1.10.1995 – pluk sa mení na 21.mb dislokovanú v posádkach Trebišov, Rimavská Sobota a Michlovce,
 • 1.10.2000 - v rámci reformy vznikli  dva samostatné útvary:
  • mechanizovaný prápor na BVP – 1,
  • tankový prápor na T – 72.

SÚČASNOSŤ

 • v súčasnosti je tpr v podriadenosti 2. mechanizovanej brigády.

 

Skočiť na menu
Share