Preskocit navigáciu

Veliteľská príprava veliteľov rôt 2.mb


Veliteľská príprava veliteľov rôt 2.mb

Dňa 6. septembra 2011 bola, za koordinácie staršieho dôstojníka oddelenia riadenia operácií veliteľstva 2.mb npor. Ing. Romana Ďuriaka, vykonaná veliteľská príprava veliteľov a zástupcov veliteľov mechanizovaných rôt a tankovej roty 21.zmiešaného mechanizovaného práporu a 22.mechanizovaného práporu 2. mechanizovanej brigády (2.mb) v odbornej časti v posádke  Trebišov.
Velitelia rôt a ich zástupcovia sa v rámci vykonaných zamestnaní zdokonalili vo vedení prevádzky na spojovacích prostriedkoch v slovenskom i anglickom jazyku, rovnako im bol poskytnutý výklad spojený s ukážkou vyhodnocovania terénu podľa mapy a určovaní súradníc podľa štandardov NATO. 
V ďalšej časti zamestnania boli účastníci formou ukážky s vysvetlením oboznámení s aktuálnymi zásadami zabezpečenia zbraní a materiálu u jednotky proti krádežiam a stratám a boli im zdôraznené nedostatky, zistené v tejto oblasti v predchádzajúcom období, ktorých sa majú v praxi vyvarovať, spolu s prijatými opatreniami na ich elimináciu v podmienkach 2.mb. 
Dôstojníčka CIMIC veliteľstva 2.mb por. Mgr. Ľudmila Činčárovová  oboznámila vo svojom vystúpení zúčastnených so základnými spôsobilosťami taktických CIMIC tímov a spôsobom ich využitia na území Slovenska, ako aj pri plnení úloh mimo územia SR.
Veliteľská príprava bola v popoludňajších hodinách ukončená v súlade s programom zdôraznením dôležitosti prebratej problematiky a jej implementácie v rámci podriadených jednotiek  práporov 2.mb, vrátane aplikácie do každodenného výcviku vojsk.Autor: SD Os Sk 2.mb , Foto: 21.zmpr - Dátum: 06.09.2011
Čítanosť: 9098
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share