Preskocit navigáciu

Sústredená príprava uvoľňovacích družstiev u 2.mb


Sústredená príprava uvoľňovacích družstiev u 2.mb

Počas minulého týždňa (od 22. – 25. apríla 2013) sa v priestoroch posádkového cvičiska Veľké Ozorovce uskutočnila, v súlade s Plánom prípravy 2. mechanizovanej brigády vo výcvikovom roku 2013, sústredená príprava uvoľňovacích družstiev priamo podriadených práporov a jednotiek 2. mechanizovanej brigády.
Uvedené odborné zamestnanie riadil náčelník logistiky práporu logistickej podpory kapitán Vladimír Sobek spolu s veliacim poddôstojníkom práporu logistickej podpory štábnym nadrotmajstrom Ľubomírom Mihalikom a veliteľkou uvoľňovacej čaty opravárenskej roty práporu logistickej podpory poručíčkou Gabrielou Valčákovou. Sústredená príprava bola rozdelená na teoretickú časť, počas ktorej bolo vykonané poučenie cvičiacich o bezpečnostných opatreniach pri uvoľňovaní, vstupné preskúšanie zo základných takticko-technických údajov uvoľňovacieho tanku (UT 72T), uvoľňovacieho pásového vozidla (UPV) a uvoľňovacieho automobilu (UA 15). Teoretická príprava ďalej pokračovala technickou prípravou, počas ktorej sa cvičiaci oboznámili s povinnosťami vodiča a osádky v prípade zapadnutia vozidla, povinnosťami pri uvoľňovaní, príčinami zapadnutia, stupňami zapadnutia, spôsobmi a možnosťami uvoľnenia a odsunu uviaznutej a nepojazdnej techniky. Záver teoretickej prípravy patril písomnému preskúšaniu obslúh  uvoľňovacích prostriedkov. Ďalšie dva dni prebiehali praktické zamestnania z uvoľňovania techniky pomocou UT 72T, UPV a UA 15 rôznymi spôsobmi. Praktické zamestnania boli vedené metódou ukážok s vysvetlením a nácvikov. Posledný štvrtý deň bol venovaný kontrolnému cvičeniu, počas ktorého boli cvičiaci preverení z nadobudnutých teoretických vedomostí a praktických zručností. Kontrolné cvičenie potvrdilo starú pravdu, že raz vidieť a skúsiť je lepšie, ako stokrát počuť. Takéto praktické odborné zamestnania majú veľký význam v zdokonaľovacej príprave príslušníkov podporných jednotiek ozbrojených síl.


Sústredená príprava uvoľňovacích družstiev u 2.mbSústredená príprava uvoľňovacích družstiev u 2.mbSústredená príprava uvoľňovacích družstiev u 2.mbSústredená príprava uvoľňovacích družstiev u 2.mb

Autor: mjr. Jozef MICHALOV , Foto: šbnrtm. Ľubomír MIHALIK - Dátum: 26.04.2013
Čítanosť: 6249
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share