Preskocit navigáciu

Zástupca náčelníka štábu veliteľstva pozemných síl OS SR


plukovník Ing. Ján Dreveňák

Zástupca náčelníka štábu veliteľstva pozemných síl OS SR  plukovník Ing. Ján Dreveňák

Vzdelanie:

 • 2009 - kurz anglického jazyka SLP 1, Nitra
 • 1999 - UK II. pri Vojenskej akadémii Liptovský Mikuláš, odbor veliteľsko-štábny
 • 1981 - 1985 - Vysoká vojenská škola pozemného vojska, Vyškov, odbor veliteľsko-inžiniersky ženijný
 • 1977 - 1981 - Vojenská stredná odborná škola, Martin

Vykonávané funkcie:

 • od 1.12.2014 zástupca náčelníka štábu Veliteľstva pozemných síl OS SR
 • 2013 - 2014 - náčelník štábu Veliteľstva síl výcviku a podpory OS SR
 • 2012 - 2013 - náčelník odboru kontroly Generálneho štábu OS SR
 • 2006 - 2012 - zástupca náčelníka štábu Veliteľstva pozemných síl OS SR
 • 2004 - 2006 - veliteľ ženijného práporu, Pozemných síl OS SR
 • 2003 - 2004 - vedúci starší dôstojník - špecialista oddelenia operačnej podpory odboru výcviku a cvičení Štábu operácii a výcviku Generálneho štábu OS SR,
 • 2001 - 2003 - náčelník štábu veliteľstva Výcvikovej základne ženijného vojska, Veliteľstva pozemných síl Armády SR,
 • 2000 - 2001 - náčelník štábu základne, Veliteľstva 5. Ženijnej základne Veliteľstva pozemných síl Armády SR,
 • 1995 - 2000 - náčelník štábu základne 1. základne ženijnej techniky a materiálu 1. Armádneho zboru generálneho štábu Armády SR,
 • 1992 - 1995 - náčelník štábu 13. ženijného práporu 13. tankovej divízie, Vojenského veliteľstva východ,
 • 1992 - veliteľ ženijnej mostnej čaty, ženijnej komunikačnej roty 13. ženijného práporu 13. tankovej divízie Vojenského veliteľstva východ,
 • 1990 - 1992 - dôstojník pre evidenciu a personálnu prácu štábu 168. ženijného práporu 6. ženijnej brigády, Východného vojenského okruhu
 • 1989 - 1990 - dôstojník pre mobilizačné veci a evidenciu štábu 168. ženijného práporu 6. ženijnej brigády, Východného vojenského okruhu,
 • 1985 - 1988 - základné veliteľské funkcie čata/rota zastával v 6. ženijnej brigáde, Východného vojenského okruhu,

Jazyková pripravenosť:

 • anglický jazyk STANAG 1
Plukovník Ing. Ján Dreveňák je otcom dvoch detí.

Skočiť na menu
Share