Preskocit navigáciu

Sekretariát


Pôsobnosť sekretariátu veliteľa

Je zložka na zabezpečenie vypracovávania a vedenia administratívy, zabezpečenie protokolu, styku s verejnosťou a médiami, plánovanie a zabezpečovanie zahraničných aktivít veliteľa, zástupcu veliteľa, náčelníka štábu a zástupcu náčelníka štábu, veliaceho poddôstojníka.

Sekretariát plní tieto hlavné úlohy:

 • vypracováva a vedie písomnú agendu veliteľa, zástupcu veliteľa, náčelníka štábu a zástupcu náčelníka štábu,
 • zabezpečuje pracovný režim činnosti veliteľa, zástupcu veliteľa, náčelníka štábu a zástupcu náčelníka štábu,
 • plánuje činnosť, vedie evidenciu a zabezpečuje materiálové a finančné náležitosti veliteľa, zástupcu veliteľa, náčelníka štábu, zástupcu náčelníka štábu,
 • zabezpečuje spoluprácu veliteľa, zástupcu veliteľa, náčelníka štábu a zástupcu náčelníka štábu s médiami,
 • protokolárne zabezpečuje veliteľa, zástupcu veliteľa, náčelníka štábu a zástupcu náčelníka štábu,
 • zabezpečuje spoluprácu a súčinnosť veliteľstva so štátnymi orgánmi, orgánmi samosprávy, verejnoprávnymi orgánmi a ďalšími organizáciami civilného sektoru,
 • zabezpečuje vydávanie rozkazov veliteľa,
 • vedie prehľad o termínovaných hláseniach a zabezpečuje ich plnenie,
 • eviduje, sleduje a vyhodnocuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení vlády Slovenskej republiky, Bezpečnostnej rady, Kolégia ministra obrany Slovenskej republiky, z vojenských rád náčelníka Generálneho štábu a veliteľa,
 • vedie prehľad o úlohách súvisiacich s reprezentáciou a propagáciou pozemných síl na verejnosti pri organizovaní celo-rezortných podujatí,
 • pripravuje a zabezpečuje vystúpenia veliteľa a ním poverených osôb,

v oblasti spolupráce so zahraničnými armádami:

 • zabezpečuje styk hlavných funkcionárov pozemných síl s vojenským diplomatickým zborom,
 • spracováva plán zahraničných aktivít pozemných síl, sleduje ich vykonávanie a vyhodnocovanie,
 • komplexne pripravuje a realizuje cesty a návštevy veliteľa, jeho zástupcu, náčelníka štábu a zástupcu náčelníka štábu,
 • sleduje a koordinuje čerpanie prideleného finančného limitu na zahraničné cesty a návštevy pozemných síl.

 

Skočiť na menu
Share