Cvičenie DYNAMIC FRONT 2022 s účasťou pozemných síl


Cvičenie DYNAMIC FRONT 2022 s účasťou pozemných síl

V dňoch 6. – 25. júla 2022 sa vo vojenskom výcvikovom priestore Grafenwoehr v Nemecku koná medzinárodné cvičenie DYNAMIC FRONT 2022 s účasťou príslušníkov pozemných síl OS SR. Celkovo 79 profesionálnych vojakov z 54. raketometného oddielu Rožňava s podpornými prvkami plní úlohy cvičenia v rámci výcviku členských krajín NATO v zostave delostreleckého oddielu 1-41 FA Bn (USA), ktorý je v priamej podriadenosti mnohonárodnej delostreleckej brigády – MN FAB, palebného komponentu Aliančného zboru okamžitej reakcie – ARRC. Z toho 5 profesionálnych vojakov plnia úlohy riadiacich funkcionárov v štruktúre veliteľstva MN FAB.

Medzi hlavné ciele cvičenia patrí plnenie palebných úloh prostredníctvom automatizovaného systému velenia a riadenia delostreleckých jednotiek DELOSYS, ktorých výsledky budú využité v procese zavedenia predmetného systému do užívania v OS SR. Družstvá delostreleckého prieskumu 54.rmo si precvičia schopnosť spolupráce s delostreleckými jednotkami aliančných krajín a takisto bude preverená schopnosť špecialistov delostrelectva plnohodnotne participovať v procesoch plánovania, koordinácie a realizácie spoločnej palebnej podpory a targetingu.

Počas cvičenia sa 20. júla konal Deň vážených hostí (DV Day) DYNAMIC FRONT 2022, ktorého sa osobne zúčastnili veliteľ pozemných síl generálmajor Ivan Pach a náčelník Odboru operačného plánovania a riadenia plukovník Rudolf Ďurník. Po príchode do vojenského výcvikového priestoru 19. júla, vykonali obaja krátku inšpekciu pripravenosti príslušníkov 54.rmo.


Cvičenie DYNAMIC FRONT 2022 s účasťou pozemných sílCvičenie DYNAMIC FRONT 2022 s účasťou pozemných sílCvičenie DYNAMIC FRONT 2022 s účasťou pozemných sílCvičenie DYNAMIC FRONT 2022 s účasťou pozemných síl

Autor: Sek vel.PS , Foto: vel.PS - Dátum: 21.07.2022
Čítanosť: 2015
Verzia pre tlač

Skočiť na menu