Preskocit navigáciu

VYHLÁSENIE VÝBERU NOVÝCH PRÍSLUŠNÍKOV


VYHLÁSENIE VÝBERU NOVÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

V súlade s Nariadením náčelníka generálneho štábu OS SR č. SCKM-45-158/2016 zo dňa
4. októbra 2016 o personálnom výbere profesionálnych vojakov do práporu ISTAR (65. prieskumný prápor) špecializácie 112 (odborník na spravodajstvo z ľudských zdrojov), vyhlasuje veliteľ pozemných síl OS SR výber profesionálnych vojakov na obsadenie funkcii ČŠp 112 na rote spravodajskej podpory 65. prieskumného práporu Prešov v hodnostiach:

 - poručík, nadrotmajster, rotmajster, rotný, čatár.


Na základe výnimky ustanovenia na vyššie hodnosti v špecializácii I-10 sa do výberu môžu uchádzači hlásiť od hodnosti voj.2.st.

Základné informácie o činnostiach ČŠp 112

Odborník na spravodajstvo z ľudských zdrojov (ČŠp 112) bude v zostave roty spravodajskej podpory 65. prieskumného práporu PS OS SR vykonávať špecifické činnosti zhromažďovania informácii z ľudských zdrojov podľa opisu činnosti vyplývajúcich z funkcie. Odborníci na spravodajstvo z ľudských zdrojov musia byť schopní dlhodobo pracovať v malých tímoch.

Veliteľ skupiny: Odborník na spravodajstvo z ľudských zdrojov. Veliteľ je schopný riadiť skupinu odborníkov na spravodajstvo z ľudkých zdrojov a dbať na zvyšovanie kvalifikácie podriadených.

Analytik spracováva získané informácie a vytvára analytické diagramy za využitia analytických softvérov.

Operátor má všeobecný rozhľad, je komunikatívny a schopný vykonávať operácie v rámci celého spektra operácii spravodajstva z ľudských zdrojov. Taktiež je schopný rýchlo sa adaptovať na nové prostredie.

Fázy a metóda výberu

1. Prvotná selekcia vykonaná komisiou na základe vyhodnotenia požadovanej dokumentácie. Prvotná selekcia bude vykonaná bez prítomnosti uchádzačov.
2. Psychodiagnostické vyšetrenie bude vykonané na základe pozvánok vybraných uchádzačov po prvotnej selekcii prostredníctvom psychodiagnostických metód stanovených jednotnou testovou batériou.
3. Overenie úrovne jazykovej spôsobilosti bude vykonané na základe pozvánok vybraných uchádzačov po prvotnej selekcii formou ALCPT testov.
4. Záťažové testovanie bude vykonané na základe pozvánok vybraných uchádzačov formou sústredeného výcviku jednotky.
5. Záverečný výber bude vykonaný komisiou na základe vyhodnotenia výsledkov z overenia jazykovej spôsobilosti, psychodiagnostického vyšetrenia a záťažových testov.


Podmienky pre zaradenie profesionálneho vojaka do výberu

1. Držiteľ národnej bezpečnostnej previerky stupňa „VYHRADENÉ“ bez známky bezpečnostného rizika pre udelenie vyššieho stupňa previerky („TAJNÉ“ resp. „PRÍSNE TAJNÉ“).
2. Jazyková spôsobilosť z anglického jazyka na komunikatívnej úrovni (slovom aj písmom). Jazyková spôsobilosť bude preverená počas výberového konania formou „American Language Course Placement Test” (ďalej len ALCPT testov). Ideálne by uchádzač mal spĺňať úroveň štandardu NATO STANAG 6001 SLP 2 s reálnym predpokladom dosiahnutia vyššieho stupňa. Znalosť iného jazyka vítaná.
3. Zdravotne spôsobilý – zdravotná klasifikácia „A“.
4. Znalosť práce s PC (znalosť bežne používaného hardvéru a softvéru – MS Office, internet).
5. Fyzicky zdatný, hodnotenie z preskúšania z pohybovej výkonnosti minimálne „dobré“ za posledné 2 roky.
6. Služobné hodnotenie za posledné 2 roky s celkovým výsledkom na úrovni minimálne „dobré výsledky“.
7. Schopný a skúsený v riadení motorových vozidiel a držiteľ platného vodičského preukazu skupiny B (minimálne), optimálne aj skupiny C (z dôvodu vedenia špeciálnych vozidiel).
8. Zvládnuté základné vojenské zručnosti na dobrej úrovni (topografia, strelecká príprava, základy boja z blízka, taktika, základy zdravotnej prípravy, znalosť používania komunikačných prostriedkov).
9. Bez zjavných vonkajších identifikačných znakov (ako napr. kompromitujúce tetovania, vzhľad, piercing, atď).

Požadovaná dokumentácia

1. Písomná žiadosť profesionálneho vojaka o zaradenie do výberu,
2. overenú kópiu osobnej „B“ karty profesionálneho vojaka,
3. štruktúrovaný životopis,
4. motivačný list,
5. lekárske potvrdenie o zdravotnej klasifikácii,
6. čestné vyhlásenie o tom, že voči profesionálnemu vojakovi nie je začaté trestné stíhanie,
7. kópia posledných dvoch služobných hodnotení,
8. osvedčenie o jazykovej skúške podľa normy NATO STANAG (najvyššie dosiahnuté),
9. kópia certifikátu bezpečnostnej previerky,
10. kópia prehľadu o neprítomnosti v štátnej službe za posledné 2 roky.
11. ďalšie doklady o absolvovaných kurzoch (potápačské osvedčenie, horolezecké osvedčenie, pyrotechnické osvedčenie, vodičský preukaz, osvedčenie zdravotníka – záchranára, oprávnenie na obsluhu elektrocentrály, motorovej reťazovej píly, a podobne...).

Požadovanú dokumentáciu zašlite Skupine personálneho manažmentu 65. prieskumného práporu najneskôr do 19. augusta 2024 (Čapajevova 38, 08001 Prešov).

Kontaktná osoba na zasielanie požadovanej dokumentácie:

por. JUDr. Magdaléna SEDLÁČKOVÁ, č. tel.: 524610, e-mail: Magdalena.SEDLACKOVA@mil.sk

Profesionálny vojak je vyslaný na plnenie úloh v rámci jednotlivých fáz výberu formou služobnej cesty (SC) a je povinný priniesť si so sebou vyplnený a veliteľom podpísaný cestovný príkaz (CP).Autor: 65.pspr , Foto: 65.pspr - Dátum: 16.07.2024
Čítanosť: 2201
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share