Preskocit navigáciu

Sekretariát


       Je to skupina, do ktorej patrí asistent veliteľa, asistent zástupcu veliteľa, dôstojník pre styk s verejnosťou a referenti.
Sekretariát plní tieto hlavné úlohy:
  • vypracováva a vedie písomnú agendu veliteľa, zástupcu veliteľa, náčelníka štábu a zástupcu náčelníka štábu,
  • zabezpečuje pracovný režim činnosti veliteľa, zástupcu veliteľa, náčelníka štábu,
  • plánuje činnosť, vedie evidenciu a zabezpečuje materiálové a finančné náležitosti veliteľa, zástupcu veliteľa,
  • eviduje, sleduje a vyhodnocuje plnenie úloh vyplývajúcich z vojenských rád veliteľa PS OS SR a porád veliteľa brigády,
  • vedie prehľad o termínovaných hláseniach a zabezpečuje ich plnenie,
  • zabezpečuje protokol, styk s verejnosťou a médiami, plánovanie a zabezpečovanie zahraničných aktivít veliteľa, zástupcu veliteľa, náčelníka štábu, veliaceho poddôstojníka.
  • zabezpečuje spoluprácu veliteľa, zástupcu veliteľa s médiami,
  • zabezpečuje spoluprácu a súčinnosť veliteľstva so štátnymi orgánmi, orgánmi samosprávy, verejnoprávnymi orgánmi a ďalšími organizáciami civilného sektoru v regióne,
  • vedie prehľad o úlohách súvisiacich s reprezentáciou a propagáciou 2.mechanizovanej brigády na verejnosti pri organizovaní rezortných podujatí,
  • pripravuje a zabezpečuje vystúpenia veliteľa a ním poverených osôb,

 

Skočiť na menu


Share