Preskocit navigáciu

Duchovná služba


kpt. Mgr. Simon CZAP

Duchovná služba kpt. Mgr. Simon CZAP
     Duchovná služba je zložka na realizáciu duchovných potrieb u shdo, na koordináciu a riadenie duchovnej a náboženskej služby .


Duchovná služba plní tieto úlohy:
  • zabezpečuje výkon bohoslužobnej činnosti, pastoračnej starostlivosti a poradenskej služby pre príslušníkov veliteľstva a ich rodinných príslušníkov,
  • plánuje  úlohy l v duchovnej a náboženskej oblasti,
  • riadi a koordinuje činnosť duchovnej služby na útvare,
  • metodicky usmerňuje a po odbornej stránke napomáha pri spracovaní plánovacích dokumentov za oblasť duchovnej a náboženskej služby,
  • podieľa sa na riešení krízových situácií a negatívnych javov na útvare, v prípade potreby spolupracuje s lekárom, psychológom a funkcionármi výchovy a kultúry,
  • spolupracuje s biskupskými úradmi, s predstaviteľmi cirkví, cirkevných inštitúcií a náboženských spoločností v regióne,
  • podieľa sa na realizácii vojensko-náboženských aktivít, ako aj udržiavaní kresťanských tradícií a zvykov,
  • aktívne sa podieľa na konaní pietnych aktov a spomienkových zhromaždení na pamätných miestach bojov a vojenských cintorínoch.

Skočiť na menu


Share