Preskocit navigáciu

Operačné oddelenie


    
     Operačné oddelenie (S-3) je určené na výkon zložitých špecializovaných systémových a náročných tvorivých činností s rozsiahlymi väzbami medzi rôznymi odbormi činnosti vykonávaných podľa individuálne ustanovených postupov vopred neurčeným spôsobom a vyžadujúcich ich zovšeobecňovanie. a je rozhodujúcim orgánom pre plánovanie, koordináciu a vykonávanie dôležitých úloh operácií, ovplyvňujúcich splnenie úlohy oddielu. Ďalej je orgánom pre zabezpečenie informačného toku medzi nadriadeným a štábom oddielu, medzi jednotlivými zložkami štábu oddielu a medzi štábom oddielu a podriadenými jednotkami. 
Operačné oddelenie zabezpečuje plnenie úloh:
 • spracovanie plánu prípravy shdo na výcvikový rok a jeho pravidelné mesačné spresňovanie a vyhodnocovanie, 
 • spracovanie výcvikového nariadenia shdo a jeho spresňovanie, 
 • príprava a vykonávanie rozborovej činnosti shdo,
 • aktualizácia a úplnosť spracovania dokumentácie na uvádzanie shdo do pohotovosti a bojovej pohotovosti, 
 • vedenie dokumentácie k mobilizačnej a operačnej pripravenosti shdo, 
 • uskutočňuje opatrenia s funkcionármi veliteľstva a štábu shdo pri riešení krízových opatrení, 
 • prípravu jednotiek shdo v oblasti výcviku na plnenie úloh MKM k nasadeniu a NC, 
 • prípravu jednotiek shdo v oblasti výcviku na plnenie úloh DKM k nasadeniu, 
 • vedenie nepretržitého prehľad o stave vycvičenosti v  podriadených jednotkách a stave plnenia úloh mierového života,
 • prípravu príslušníkov určených do zmeny vojenského útvaru a skupiny velenia vo veliteľstve a štábe shdo,
 • zabezpečenie odborných kurzov v jednotkách shdo,
 • spracovanie dokumentácie pre prípravu a vykonanie zamestnaní vo výcviku vo veliteľstve a štábe shdo,

Skočiť na menu


Share