Preskocit navigáciu

Poznáme najlepšieho vojaka mužstva a najlepšieho poddôstojníka 2.mb


Poznáme najlepšieho vojaka mužstva a najlepšieho poddôstojníka 2.mb

U priamo podriadených práporov 2. mechanizovanej brigády (2. mb) sa v mesiaci október uskutočnil výber najlepších vojakov práporu za výcvikový rok 2016 z hodnostného zboru mužstva (vojak 2. stupňa, slobodník, desiatnik) a poddôstojníkov (čatár, rotný, rotmajster, nadrotmajster, štábny nadrotmajster) prostredníctvom komisií zložených z veliacich poddôstojníkov práporu. 

Každoročne je z každej roty práporu navrhnutý jeden vojak mužstva a jeden poddôstojník, z ktorých komisia vyberá toho najlepšieho zohľadňujúc základné (služobné hodnotenie, telesná a strelecká príprava) a doplnkové kritériá (výsledky základných bojových zručností, plnenie úloh nad rámec funkčných povinností, dosiahnutý počet udelených disciplinárnych odmien, jazyková spôsobilosť, účasť v misiách a operáciách MKM, udelenie triedy vycvičenosti, udelenie certifikátu pri zaradení PrV do pohotovosti síl rýchlej reakcie NATO, vonkajší vzhľad, vojenské vystupovanie, reprezentácia ozbrojených síl Slovenskej republiky na verejnosti, reprezentácia práporu v rámci ozbrojených síl Slovenskej republiky, záujem o službu, mimoriadny čin, výkon funkcie inštruktora výcviku). 

Päť najlepších vojakov mužstva a štyria poddôstojníci z podriadených práporov brigády tak postúpilo do ďalšieho kola o titul „Najlepší vojak mužstva výcvikového roka 2016 2. mechanizovanej brigády“ a „Najlepší poddôstojník výcvikového roka 2016 2. mechanizovanej brigády“. Výber tých najlepších za 2. mb sa tak uskutočnil v piatok, 4. novembra 2016, v priestoroch Posádkového klubu Prešov. Výberová komisia v zložení z predsedu komisie, štábneho nadrotmajstra Miroslava Ferenca a jej siedmich členov (veliaci poddôstojníci z priamo podriadených práporov a jednotiek 2. mb) vyberali obdobným spôsobom s použitím rovnakých pravidiel, postupov a princípov ako na organizačnom stupni prápor. 

Po náročnom zhodnotení základných a doplnkových kritérií osemčlenná komisia nakoniec rozhodla nasledovne: 

Najlepším vojakom mužstva výcvikového roka 2016 2. mb sa stal desiatnik Tomáš Buchľák z práporu ISTAR Prešov, ktorý zastáva funkciu prieskumník-špecialista/operátor. Najlepším poddôstojníkom výcvikového roka 2016 2. mb bol vyhlásený veliaci poddôstojník 1. mechanizovanej roty 22. mechanizovaného práporu Michalovce, rotmajster Jaroslav Spišiak. 

V závere výberu, veliaci poddôstojník 2. mb, štábny nadrotmajster Miroslav Ferenc ukončil výber toho najlepšieho so slovami vďaky a povzbudení. „Chcem sa Vám poďakovať za celý výcvikový rok, a nielen za ten, ale aj za celú Vašu kariéru, spôsob, akým pristupujete k poslaniu profesionálneho vojaka, ako reprezentujete ozbrojené sily SR, ako na sebe pracujete, ako sa vzdelávate. Vaši veliaci poddôstojníci skutočne nominovali do brigádneho výberu tých najlepších. Ste skutočne veľkým vzorom a prínosom pre ostatných. Dúfam, že aj ďalší naberú trochu viac odvahy, aby sa „predali“ takto ako Vy.“


Poznáme najlepšieho vojaka mužstva a najlepšieho poddôstojníka 2.mb Poznáme najlepšieho vojaka mužstva a najlepšieho poddôstojníka 2.mb Poznáme najlepšieho vojaka mužstva a najlepšieho poddôstojníka 2.mb Poznáme najlepšieho vojaka mužstva a najlepšieho poddôstojníka 2.mb Poznáme najlepšieho vojaka mužstva a najlepšieho poddôstojníka 2.mb Poznáme najlepšieho vojaka mužstva a najlepšieho poddôstojníka 2.mb Poznáme najlepšieho vojaka mužstva a najlepšieho poddôstojníka 2.mb Poznáme najlepšieho vojaka mužstva a najlepšieho poddôstojníka 2.mb Poznáme najlepšieho vojaka mužstva a najlepšieho poddôstojníka 2.mb Poznáme najlepšieho vojaka mužstva a najlepšieho poddôstojníka 2.mb Poznáme najlepšieho vojaka mužstva a najlepšieho poddôstojníka 2.mb Poznáme najlepšieho vojaka mužstva a najlepšieho poddôstojníka 2.mb Poznáme najlepšieho vojaka mužstva a najlepšieho poddôstojníka 2.mb Poznáme najlepšieho vojaka mužstva a najlepšieho poddôstojníka 2.mb Poznáme najlepšieho vojaka mužstva a najlepšieho poddôstojníka 2.mb Poznáme najlepšieho vojaka mužstva a najlepšieho poddôstojníka 2.mb Poznáme najlepšieho vojaka mužstva a najlepšieho poddôstojníka 2.mb

Autor: npor. Mgr. Ing. Dominika VOJTAŠKOVÁ , Foto: autor - Dátum: 07.11.2016
Čítanosť: 4072
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share