Preskocit navigáciu

Príslušníci odborného kurzu CIMIC a PSYOPS v podmienkach 2.mb napredujú


Príslušníci odborného kurzu CIMIC a PSYOPS v podmienkach 2.mb napredujú

Za riadenia príslušníkov US Mobile Training Teams (MTT) prebieha v priamo podriadenom Stredisku CIMIC a PSYOPS 2. mechanizovanej brigády (StrCaP) druhý týždeň odborný kurz CIMIC a PSYOPS. Kurzu odbornosti CIMIC (civilno-vojenská spolupráca) a odbornosti PSYOPS (psychologické operácie) sa zúčastňuje celkovo 48 príslušníkov z Ozbrojených síl SR a 4 príslušníci z Armády Českej Republiky (AČR). 

Kurz v oblasti psychologických operácií je riadený príslušníkmi 6th Military Information Support Battalion (Airborne). V úvode kurzu boli predstavené spôsobilosti v oblasti PSYOPS jednotlivých participujúcich krajín. Následne bol prednášajúcimi US MTT predstavený prístup vykonávania PSYOPS v podmienkach Americkej armády. Kurz je orientovaný svojím zameraním na objasnenie problematiky 7-fázového plánovacieho procesu PSYOPS a takticko-odborných zručností vykonávaných taktickými PSYOPS tímami. Pre praktickú ilustráciu prezentovaných teoretických postupov a metód vykonávania PSYOPS, používajú príslušníci US MTT praktické príklady a skúsenosti z nasadenia v medzinárodnom krízovom manažmente. Prebiehajúci kurz poskytuje rovnako priestor pre obojstrannú širšiu diskusiu a výmenu skúseností nadobudnutých počas medzinárodných cvičení a kurzov s cieľom porovnania paralel a odlišností pri vykonávaní PSYOPS jednotlivými participujúcimi krajinami. Takto orientovaný kurz umožňuje precvičiť a pripraviť špecialistov odborností CIMIC a PSYOPS spolupracovať aj s krajinami NATO a zvyšovať tak úroveň interoperability, zosúladením procesov a postupov CIMIC a PSYOPS. 

Kurz v oblasti Civil affairs operácií je riadený príslušníkmi US ARMY (212. tím Civil affairs). V úvode kurzu boli predstavené spôsobilosti v oblasti CIMIC jednotlivých zúčastnených krajín. Postupne bol príslušníkmi US MTT predstavený koncept vykonávania Civil Affairs v podmienkach Americkej armády. Slovensko ale aj príslušníci AČR taktiež prezentovali aktuálny stav CIMIC za jednotlivé krajiny. Kurz je orientovaný svojím zameraním na objasnenie problematiky metodológie Civil affairs a operačné plánovanie v podmienkach Armády USA, samozrejme je to výborná výcviková príležitosť ako si porovnať jednotlivé postupy a procedury CIMIC a identifikovať tak oblasti, ktoré by bolo možné využiť na zlepšenie postupov a procesov CIMIC pre potreby OS SR . Doposiaľ boli nosnými predmetmi školenia MDMP (plánovací a rozhodovací proces na stupni rota a vyššie), TLP (plánovací a rozhodovací proces na stupni čata a nižšie), nekonvenčné operácie, stretnutia CIMIC s civilnými predstaviteľmi a vyjednávanie. Príslušníkov kurzu oblasti civilno-vojenskej spolupráce čaká navyše oblasť hodnotenia civilného prostredia, ako aj prípravy a spracovania projektov v oblasti CIMIC. Samozrejme kurz je vykonávaný v anglickom jazyku, kde táto skutočnosť podporuje možnosť precvičenia jazykovej zručnosti pre StrCaP ako aj AČR.


Príslušníci odborného kurzu CIMIC a PSYOPS v podmienkach 2.mb napredujúPríslušníci odborného kurzu CIMIC a PSYOPS v podmienkach 2.mb napredujú

Autor: por. Ing. Richard FALÁT , Foto: rtm. Marián KUBEČKA - Dátum: 16.11.2016
Čítanosť: 2178
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share