Preskocit navigáciu

Posledná v tomto roku


Posledná v tomto roku

V súlade s plánovacími dokumentmi veliteľstva 2. mechanizovanej brigády (2.mb), vykonali príslušníci 2. mb v tomto výcvikovom roku, ktorý je rozdelený do štyroch výcvikových období, celkom štyri zdokonaľovacie prípravy.

V poslednom, štvrtom výcvikovom období výcvikového roka 2016 dňa 15. novembra v priestoroch posádkového cvičiska a strelnice Ruská Nová Ves vyvrcholila v poradí posledná zdokonaľovacia príprava tohto roku. Cieľom riadiaceho zdokonaľovacej prípravy, podplukovníka Maroša Kmeca, náčelníka oddelenia plánovania a riadenia operácií, bolo preveriť všetkých príslušníkov veliteľstva 2. mb pri plnení cvičenia zo samopalu vz. 58 (Sa vz. 58) a pištole vz. 82 (Pi vz. 82) v zmysle predpisu Vševojsk-4-2 a z vybraných základných bojových zručností vojaka podľa SPJ-3-7/Vševojsk.

Celkovo 28 cvičiacich plnilo počas 6 výcvikových hodín učebné otázky zo streleckej prípravy (streľba z miesta na miznúce a pohyblivé ciele zo Sa vz. 58 a na pevné ciele z Pi vz. 82; streľba na pevný cieľ vo dne z Pi vz. 82; rýchla mierená streľba stojačky bez opory a kľačiačky na nekrytú ležiacu figúru s kruhmi z Pi vz. 82), taktickej prípravy (reakcia na kontakt s nepriateľom), ženijnej prípravy (činnosť pri nájdení nástražného výbušného systému) a zdravotníckej prípravy (prvá pomoc – opatrenia pri náhlych poruchách dýchania a srdcovej činnosti). V neposlednom rade boli cvičiaci preskúšaní formou testu z vybraných základných bojových zručností, ktoré musí zvládnuť každý profesionálny vojak Ozbrojených síl SR. „Stanovený cieľ, preveriť jednotlivca z jeho primárnej a sekundárnej zbrane bol splnený. Pevne verím, že dnešný deň bol spríjemnením pre každého z nás a obohatením do ďalšieho obdobia", zaznelo v závere výcvikového dňa riadiacim zamestnania.

Počas tejto zdokonaľovacej prípravy boli profesionáli veliteľstva 2. mb preverovaní zo strelieb z Pi vz. 82 posledný krát, nakoľko v budúcom výcvikovom roku by mali byť prezbrojení na pištoľ CZ P-09.

Jedným z dôležitých faktorov, ktorý vplýva na úroveň celkovej pripravenosti profesionálnych vojakov 2. mb je práve ich fyzická pripravenosť. Na dosiahnutie splnenia kritérií z fyzickej pripravenosti sa kladie vysoký dôraz v rámci celej druhej 2. mb, ako aj v celých Ozbrojených silách SR. Krátkodobou intenzívnou záťažou v poľnej ústroji, so zbraňou, schopnosť evakuácie raneného z bojovej techniky, obmedzeného priestoru, či prenesenie raneného zvyšujú psychickú odolnosť každého vojaka, ktorú vojaci počas 33 hodín (strelecká, taktická, ženijná, spojovacia, jazyková, telesná, zdravotnícka príprava, vojenská topografia, radiačná, chemická a biologická ochrana) v rámci zdokonaľovacích príprav v tomto výcvikovom roku dosiahli.


Posledná v tomto rokuPosledná v tomto rokuPosledná v tomto rokuPosledná v tomto rokuPosledná v tomto rokuPosledná v tomto rokuPosledná v tomto rokuPosledná v tomto rokuPosledná v tomto rokuPosledná v tomto rokuPosledná v tomto rokuPosledná v tomto rokuPosledná v tomto rokuPosledná v tomto rokuPosledná v tomto rokuPosledná v tomto rokuPosledná v tomto rokuPosledná v tomto rokuPosledná v tomto rokuPosledná v tomto rokuPosledná v tomto roku

Autor: npor. Mgr. Ing. Dominika VOJTAŠKOVÁ , Foto: autor - Dátum: 16.11.2016
Čítanosť: 2486
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share