Štáb 2. mb oboznámený s prioritami veliteľa brigády vo VR 2017


Štáb 2. mb oboznámený s prioritami veliteľa brigády vo VR 2017

Brigádny generál Martin Stoklasa, veliteľ Prešovskej mechanizovanej brigády odprezentoval profesionálnym vojakom veliteľstva brigády priority výcvikového roka 2017 a zámer ich plnenia.

Brigádny generál priblížil zúčastneným spôsob pripravenosti 2. mechanizovanej brigády (2. mb) na použitie pri obrane SR a kolektívnej obrane NATO, ako aj úlohy súvisiace s prípravou a dosiahnutím plnej operačnej pripravenosti jednotiek deklarovaných do NATO - NC 2013 mb v silách nižšej pripravenosti a z toho vyplývajúcom splnení úloh prvej fázy novembrovej certifikácie. Ďalej objasnil pripravenosť 2. mb pre plnenie asistenčných úloh v prospech Policajného zboru SR a úloh domáceho krízového manažmentu na území SR. Aj v tomto výcvikovom roku sa budú profesionáli zo štruktúry 2. mb podieľať na personálnom doplnení a príprave do operácie RS (Resolute support) Afganistan a operácie Althea. Mechanizovanú brigádu čaká taktiež zrealizovanie organizačných zmien k prvému marcu a k prvému júlu 2017. Taktiež objasnenie pokračovania v zavádzaní novej výzbroje, techniky a materiálu do jednotiek 2. mb bolo neodmysliteľnou súčasťou predstavených priorít.

V závere spoločného zhromaždenia, brigádny generál Stoklasa vyjadril odhodlanie plniť úlohy 2. mb vo VR 2017 s osobným prispením každého jedného príslušníka veliteľstva a štábu 2. mb a zároveň vyjadril dôležitosť zvyšovania fyzickej pripravenosti každého príslušníka, ktorá je potrebná nielen na splnenie zákonných povinností v zmysle splnenia noriem ročného preskúšania pohybovej výkonnosti vojaka, ale aj pre dosiahnutie určitej psychickej spokojnosti, ktorá tvorí základ kvalitného plnenia neľahkých úloh v prostredí štábu brigády.


Štáb 2. mb oboznámený s prioritami veliteľa brigády vo VR 2017Štáb 2. mb oboznámený s prioritami veliteľa brigády vo VR 2017Štáb 2. mb oboznámený s prioritami veliteľa brigády vo VR 2017

Autor: npor. Mgr. Ing. Dominika VOJTAŠKOVÁ , Foto: autor - Dátum: 17.01.2017
Čítanosť: 2231
Verzia pre tlač

Skočiť na menu