Preskocit navigáciu

2. mechanizovaná brigáda bilancovala výcvikový rok 2016


2. mechanizovaná brigáda bilancovala výcvikový rok 2016

Za účasti zástupcu náčelníka generálneho štábu Ozbrojených síl SR - náčelníka štábu, generálmajora Jindřicha Jocha, veliteľa Pozemných síl Ozbrojených síl SR, generálmajora Ondřeja Novosada, hlavných funkcionárov a príslušníkov veliteľstva 2. mechanizovanej brigády („2. mb“) a veliteľov a príslušníkov priamo podriadených súčasti brigády, prebehlo dňa 23. februára, na pôde Prešovskej mechanizovanej brigády, veliteľské zhromaždenie veliteľa 2. mb.

Cieľom veliteľského zhromaždenia, v gescii veliteľa 2. mb, brigádneho generála Martina Stoklasu, bolo vyhodnotenie splnenia stanovených cieľov a rozhodujúcich úloh výcvikového roka 2016, analýza bezpečnostnej situácie a zameranie výcviku vo výcvikovom roku 2017. Brigádny generál Stoklasa vo svojom vystúpení, k zúčastneným funkcionárov 2. mb, vyzdvihol ich kvalitne vykonanú prácu a vynaložené úsilie pri plnení častokrát neľahkých úloh, ktoré boli počas uplynulého výcvikového roka splnené, predovšetkým k napĺňaniu záväzku – národný cieľ 2013 mechanizovaná brigáda, ktorej veliteľstvo je postavené na báze veliteľstva 2. mb.

V rámci veliteľského zhromaždenia vo vystúpeniach generálmajora Ondřeja Novosada a generálmajora Jindřicha Jocha v mene náčelníka generálneho štábu Ozbrojených síl SR generála Milana Maxima, odzneli slová ocenenia práce 2. mb v uplynulom roku, ktorá bola a naďalej bude mimoriadne dôležitá nielen pre Ozbrojené sily SR ale i pre samotnú SR. Za aktívne a kvalitné plnenie úloh počas výcvikového roka 2016, odovzdal veliteľ Pozemných síl Ozbrojených síl SR v závere svojho vystúpenia, veliteľovi 2. mb ďakovný list.

Výcvik brigády v uplynulom roku je krokom vpred, ale podľa mňa stav techniky a materiálu odsúvajú brigádu dva kroky vzad. Určite nás predchádzajúci rok posunul z hľadiska pripravenosti veliteľstva a štábu brigády ďalej. Uvedomme si, že vyhodnocujeme naplánované aktivity - tie ktoré boli zdrojovo zabezpečené, tieto ale nenapĺňajú požadované spôsobilosti brigády. Verím, že v nasledujúcom období zúročíme získané skúsenosti..., zhodnotil veliteľ 2. mb v závere veliteľského zhromaždenia.


2. mechanizovaná brigáda bilancovala výcvikový rok 20162. mechanizovaná brigáda bilancovala výcvikový rok 20162. mechanizovaná brigáda bilancovala výcvikový rok 20162. mechanizovaná brigáda bilancovala výcvikový rok 20162. mechanizovaná brigáda bilancovala výcvikový rok 20162. mechanizovaná brigáda bilancovala výcvikový rok 20162. mechanizovaná brigáda bilancovala výcvikový rok 20162. mechanizovaná brigáda bilancovala výcvikový rok 20162. mechanizovaná brigáda bilancovala výcvikový rok 2016

Autor: npor. Mgr. Ing. Dominika VOJTAŠKOVÁ , Foto: autor - Dátum: 28.02.2017
Čítanosť: 2099
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share