Preskocit navigáciu

Stredisko CIMIC a PSYOPS


HISTÓRIA:

  • 2005 - vytvorené prvotné organizačné jadro v rámci zložiek Generálneho štábu OS SR, vytvorené oddelenie CIMIC a PSYOPS /ŠbOV / GŠ OS SR,
  • 1.1.2007 - vytvorenie štruktúr CIMIC a PSYOPS v rámci veliteľstva PS OS SR,
  • 1.1.2009 - vytvorenie taktických jednotiek: skupina PSYOPS a 2 x taktický PSYOPS tím (TPT) v rámci Práporu podpory velenia/ PS OS SR Trenčín
  • 1.7.2014 - vytvorenie jednotky CIMIC a PSYOPS 2. mechanizovanej brigády dislokovanej v Martine,
  • 1.5.2016 - vytvorenie Strediska CIMIC a PSYOPS 2. mechanizovanej brigády dislokovaného v Martine,
  • 1.3.2017 - prepodriadenie Strediska CIMIC a PSYOPS do priamej podriadenosti Veliteľstva pozemných síl OS SR Trenčín,
  • 1.10.2019 - prepodriadenie Strediska CIMIC a PSYOPS do priamej podriadenosti Veliteľstva síl pre špeciálne operácie Trenčín.


POSLANIE:
Stredisko CIMIC a PSYOPS / VePS je jednotkou bojovej podpory Ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorej poslaním je plniť úlohy v prospech podporovaného veliteľa v oblasti civilno-vojenskej spolupráce a psychologických operácií počas ofenzívnych, defenzívnych a stabilizačných aktivít.

 

BULLETIN CIMIC a PSYOPS
V roku 2018 bol spracovaný Bulletin CIMIC a PSYOPS, ktorého cieľom je poskytnúť čitateľovi stručnú, prehľadnú a ucelenú informáciu o týchto nových spôsobilostiach v Ozbrojených silách Slovenskej republiky. Pre viac informácií, si môžete uvedený bulletin stiahnuť na odkaze nižšie.

Otvoriť PDF dokumentSkočiť na menu


Share