Púť do Čenstochovej


Púť do Čenstochovej

V dňoch 5. – 14. augusta 2017 sa v Poľsku konala 26. vojenská púť z Varšavy do Čenstochovej. Na viac ako tristo kilometrov dlhej pešej púti z hlavného mesta Poľskej republiky do hlavného duchovného miesta v Poľsku v Čenstochovej sa zúčastnilo aj dvanásť príslušníkov Ozbrojených síl SR pod vedením nadporučíka Slavomíra Krajňáka, kaplána z 21. zmiešaného mechanizovaného práporu Trebišov.

Počas desiatich dní pešej púte v uniformách, v teple, v daždi a často aj napriek bolesti prekonávali sami seba, no našiel sa čas aj na spoznávanie sa s príslušníkmi ostatných armád putujúcich spolu s nimi, ktorých bolo tento rok viac ako sedemsto. Témou tohtoročnej púte bola rodina, ktorá je dôležitou súčasťou života každého človeka nevynímajúc profesionálneho vojaka. Tejto téme boli venované aj prednášky, ktoré boli počas pešieho pochodu prednášané.

V závere pešej púte sa k pútnikom pripojil aj Ordinár OS a OZ SR, Mons. František Rábek spolu s biskupským vikárom podplukovníkom Jozefom Michalovovom.


Púť do ČenstochovejPúť do ČenstochovejPúť do ČenstochovejPúť do ČenstochovejPúť do Čenstochovej

Autor: npor. JUDr. Erik VOZÁR , Foto: OS SR - Dátum: 18.08.2017
Čítanosť: 2078
Verzia pre tlač

Skočiť na menu