Preskocit navigáciu

Počas porady veliteľa brigády sa povyšovalo a odmeňovalo


Počas porady veliteľa brigády sa povyšovalo a odmeňovalo

Na porade veliteľa 2. mechanizovanej brigády (ďalej len „2.mb“), ktorá sa konala na pôde Prešovskej mechanizovanej brigády 29. septembra 2017, zhodnotili hlavní funkcionári veliteľstva brigády a priamo podriadených práporov a priamo podriadenej jednotky činnosť z predchádzajúceho obdobia a spolu s veliteľom brigády brigádnym generálom Martinom Stoklasom diskutovali o úlohách, ktoré čakajú brigádu a jej súčasti v najbližšom období.

V rámci septembrovej porady využil brigádny generál Stoklasa príležitosť k vyhláseniu personálneho rozkazu náčelníka generálneho štábu Ozbrojených síl SR podplukovníkovi Norbertovi Hribovi veliteľovi 23. motorizovaného práporu Trebišov k povýšeniu do hodnosti plukovník a ustanovením do funkcie zástupcu veliteľa 2.mb Prešov od 1. októbra 2017.

Veliteľ brigády počas porady zároveň odmenil vecnými darmi a disciplinárnou odmenou – písomnou pochvalou desiatnika Martina Marchevského príslušníka práporu ISTAR Prešov za príkladnú reprezentáciu 2.mb počas kurzu OR-5 (kurz do prvej poddôstojníckej hodnosti čatár). Desiatnik Marchevský bol vyhlásený za najlepšieho absolventa kurzu OR-5 v termíne od 25. augusta do 30. septembra 2017. Veliteľ brigády vyzdvihol u desiatnika Marchevského v neposlednom rade jeho vynikajúce výsledky za predchádzajúce obdobie, jeho osobný prístup a príkladné plnenie úloh.

Septembrová porada ďalej pokračovala pravidelnou veliteľskou prípravou veliteľov priamo podriadených práporov 2.mb. Ofenzívne aktivity, typy ofenzívnych aktivít, ktoré môže prápor viesť a formy manévru boli nosnou témou veliteľskej prípravy vychádzajúc z oblasti taktickej prípravy tentokrát v gescii prednášajúceho podplukovníka Róberta Plávku veliteľa 21. zmiešaného mechanizovaného práporu Trebišov.

Porada veliteľa 2.mb so svojimi najbližšími poriadenými je pravidelnou mesačnou aktivitou veliteľa brigády, na ktorej sú nie len podávané aktuálne informácie z požadovaných prioritných oblastí, ale rovnako je tu priestor na konzultovanie vzniknutých problémov pri plnení úloh v aktuálnom období.


Počas porady veliteľa brigády sa povyšovalo a odmeňovaloPočas porady veliteľa brigády sa povyšovalo a odmeňovaloPočas porady veliteľa brigády sa povyšovalo a odmeňovaloPočas porady veliteľa brigády sa povyšovalo a odmeňovaloPočas porady veliteľa brigády sa povyšovalo a odmeňovalo

Autor: npor. Mgr. Ing. Dominika VOJTAŠKOVÁ , Foto: autor - Dátum: 02.10.2017
Čítanosť: 3384
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share