Preskocit navigáciu

Posledný krok k certifikácii NC 2013 mb úspešne za nami


Posledný krok k certifikácii NC 2013 mb úspešne za nami

Národný cieľ 2013 mechanizovaná brigáda (ďalej len „NC 2013 mb“) vykonával vo výcvikovom roku 2017 sériu nadväzujúcich výcvikových aktivít pod jednotným námetom Slovenský štít 2017. Vykonané boli predovšetkým komplexné štábne nácviky, ktorých cieľom bolo naplánovanie operácie Slovenský štít III. V termíne od 13. do 20. októbra 2017 sa veliteľstvo a štáb NC 2013 mb a deklarované jednotky do NC 2013 mb za podpory ostatných zložiek Ozbrojených síl SR zúčastnili vo výcvikovom priestore vojenského obvodu Lešť poslednej výcvikovej aktivity – veliteľsko-štábneho cvičenia s medzinárodnou účasťou „Slovak Shield 2017“. Hlavným cieľom veliteľstva a štábu NC 2013 mb na báze veliteľstva Prešovskej mechanizovanej brigády a určenými podriadenými prápormi a jednotkami NC 2013 mb bolo vykonať prípravu a splniť úlohy cvičenia s čiastočným vyvedením vojsk. Počas cvičenia boli preverené spôsobilosti veliteľstiev a štábov plánovať a riadiť bojové operácie v konflikte vysokej intenzity. Cvičenie reflektovalo na súčasné ohrozenia, na ktoré sa Ozbrojené sily SR pripravujú.

Prijatím SR do severoatlantickej aliancie v roku 2004 boli pre Ozbrojené sily SR stanovené ďalšie záväzky, ktoré sme sa v rámci Cieľov síl 2006, 2008 a Národných cieľov 2013 pre jednotlivé členské krajiny zaviazali plniť. Jedným z najrozsiahlejších záväzkov SR je vybudovanie mechanizovanej brigády, ktorá by bola použitá na obranu SR a v súlade s článkom 5 Washingtonskej zmluvy do spoločného operačného zoskupenia NATO. NC 2013 mb, ako NATO nasaditeľná jednotka so zaradením do síl nižšej pripravenosti má dosiahnuť plnú operačnú pripravenosť od 1. januára 2018.

Ozbrojené sily Slovenskej republiky zaručujú obranu štátu a bezpečnosť občanov, ako svoje hlavné poslanie stanovené Zákonom o ozbrojených silách.


Posledný krok k certifikácii NC 2013 mb úspešne za namiPosledný krok k certifikácii NC 2013 mb úspešne za namiPosledný krok k certifikácii NC 2013 mb úspešne za namiPosledný krok k certifikácii NC 2013 mb úspešne za namiPosledný krok k certifikácii NC 2013 mb úspešne za namiPosledný krok k certifikácii NC 2013 mb úspešne za namiPosledný krok k certifikácii NC 2013 mb úspešne za namiPosledný krok k certifikácii NC 2013 mb úspešne za namiPosledný krok k certifikácii NC 2013 mb úspešne za namiPosledný krok k certifikácii NC 2013 mb úspešne za namiPosledný krok k certifikácii NC 2013 mb úspešne za namiPosledný krok k certifikácii NC 2013 mb úspešne za namiPosledný krok k certifikácii NC 2013 mb úspešne za namiPosledný krok k certifikácii NC 2013 mb úspešne za namiPosledný krok k certifikácii NC 2013 mb úspešne za namiPosledný krok k certifikácii NC 2013 mb úspešne za nami

Autor: npor. Mgr. Ing. Dominika VOJTAŠKOVÁ , Foto: autor - Dátum: 23.10.2017
Čítanosť: 3022
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share