Preskocit navigáciu

Medzi úspešnými absolventmi elitného kurzu Komando sú aj profesionáli Ozbrojených síl SR


Medzi úspešnými absolventmi elitného kurzu Komando sú aj profesionáli Ozbrojených síl SR

V taktických situáciách a činnostiach, blížiacich sa reálnym bojovým podmienkam so zvýšenou psychickou a fyzickou záťažou prebiehal v termíne od 23. októbra 2017 do 17. novembra 2017 v Českej republike kurz Komando.

23. októbra 2017 nastúpilo do kurzu celkom 21 vojenských profesionálov, 19 z Armády Českej republiky a dvaja z Ozbrojených síl SR (nadrotmajster Jaroslav Spišiak - príslušník 22. mechanizovaného práporu Michalovce 2. mechanizovanej brigády Prešov a nadporučík Peter Klučka - príslušník Strediska CIMIC a PSYOPS Pozemných síl Ozbrojených síl SR), na základe predchádzajúceho úspešného absolvovania dvojtýždňového výberového konania, na ktoré nastúpilo 57 kandidátov. Po mesačnom drile sa v priestoroch Národného pamätníka hrdinov Heydrichiády v Prahe uskutočnilo dňa 20. novembra 2017 slávnostné vyradenie 14 úspešných absolventov kurzu Komando, medzi ktorými boli aj dvaja príslušníci Ozbrojených síl SR. „Nereprezentoval som len seba, ale hlavne Ozbrojené sily Slovenskej republiky a moju alma mater, 2. mechanizovanú brigádu. A to, že aj vďaka mne nad zrubovým táborom viala slovenská vlajka a na záver v krypte znela slovenská hymna, bolo najväčším zadosťučinením za to všetko, čím sme k úspešnému absolvovaniu kurzu Komando museli prejsť.“ uviedol v rozhovore veliaci poddôstojník 1. mechanizovanej roty nadrotmajster Jaroslav Spišiak z 22. mechanizovaného práporu Michalovce s bielym povlakom na prilbe s číslom 7. Úspešní absolventi kurzu boli dekorovaní odznakom a nášivkou kurzu Komando.

Kurz Komando – elitný, jediný bojový kurz, zameraný na veliteľa malých jednotiek zaradených na služobné miesta, ktoré si vyžadujú rozvoj individuálnych veliteľských vedomostí, zručností a schopností patrí medzi jeden z najnáročnejších kurzov organizovaných Armádou Českej republiky. Bol vykonávaný za riadenia úseku prípravy Komando Veliteľstva výcviku – Vojenskej akadémie v priestoroch zrubového tábora vojenského výcvikového priestoru Březina.

Kurzu organizovaného spravidla 2 x ročne sa primárne zúčastňujú profesionálni vojaci v hodnostiach čatár, rotný, rotmajster a poručík. Komando pozostávalo z 5 dní teoretickej časti (plánovací proces, ženijné príprava) a 26 dní praktickej časti - plánovací proces, bojové drily, taktické presuny, nácviky a realizáciu pascí a prepadov, ostré trhanie, hádzanie ručných granátov, ostré streľby pod taktickým námetom, aeromobilné operácie a prekonávanie vodných prekážok.

Nadrotmajster Jaroslav Spišiak bol v roku 2016 vyhlásený za najlepšieho poddôstojníka výcvikového roka 2016 2. mechanizovanej brigády. V tom istom roku úspešne absolvoval Advance Course (pokročilý kurz) v SNCO Academy (Poddôstojnícka akadémia), United States Marine Corps, Camp Lejeune, Severná Karolína, USA. Za svoje výsledky, profesionalitu, prístup, sebadisciplínu a tímového ducha, získal nadrotmajster Spišiak prestížne ocenenie „Gung Ho Award“. Táto pocta bola prvýkrát udelená zahraničnému študentovi.

Nadrotmajster Jaroslav Spišiak úspešne absolvoval kurzy OR-5, OR-6, OR-7 a Štábny poddôstojnícky kurz; jazykový kurz STANAG 3 z anglického jazyka; Advanced Course, United States Marine Corps SNCO Academy, USA a Komando – AČR.

Zastával funkcie:

PŠ Martin, VÚ 1102 Michalovce: 2002 – vojak základnej služby (ROOO)
VÚ 1102 Michalovce: 2003 – 2006 Veliteľ mechanizovaného družstva
SLOVCON UNFICYP: 2006 – 2007 Veliteľ pozorovateľského družstva
VÚ 1102 Michalovce: 2007 – 2010 Veliteľ mechanizovaného družstva
SLOVCON KFOR: 2010 Veliteľ patrolovacieho družstva
VÚ 1102 Michalovce: 2010 – 2012 Veliteľ mechanizovaného družstva
VÚ 1102 Michalovce: 2012 – 2015 Veliaci poddôstojník mechanizovanej čaty
VÚ 1018 Prešov: 2015 – 2016 Asistent zástupcu veliteľa 2.mb
VÚ 1102 Michalovce: 2016 – 2017 Veliaci poddôstojník mechanizovanej čaty
VÚ 1102 Michalovce: 2017 Veliaci poddôstojník mechanizovanej roty

Nadporučík Peter Klučka úspešne absolvoval kurzy VODK delostrelecká odbornosť, Vstupný kurz do odbornosti CIMIC a PSYOPS, U.S. SOF CA Joint Training a Komando – AČR.

Zastával funkcie:

AOS: 2010-2013 - Kadet
VÚ 1717 Levice: 2013 Veliteľ čaty palebnej podpory (1.mr)
2014 Veliteľ čaty mechanizovanej čaty (1.mr)
VÚ 1018 Prešov: 2014-2016 Dôstojník analyticko-operačnej skupiny (jCaP)
VÚ 1717 Trenčín: 2016-2017 Dôstojník analyticko-operačnej skupiny (StrCaP)
VÚ 1717 Trenčín: 2017 Veliteľ analyticko-operačnej skupiny (StrCaP)

Kurz Komando – kurz veliteľov malých jednotiek:
- nadväzuje na pôvodný kurz v Škótsku, ktorý absolvovali čs. vojaci za druhej svetovej vojny a dodnes v ňom nájdeme veľa spoločných prvkov.
- v novodobej histórii kurz obnovila 4. brigáda rýchleho nasadenia a potom jeho organizácia prešla pod Veliteľstvo výcviku – Vojenskú akadémiu vo Vyškove.
- prvý kurz prebehol na jar 2005 vo vojenskom újazdu Boletice.
- prebieha dvakrát ročne, na jar a v jeseni a vždy mu predchádza 12 denné výberové konanie.
- kurz Komando trvá 26 dní, patrí medzi najnáročnejšie v AČR, ide o elitný bojový kurz zameraný na veliteľov malých jednotiek.

Obidvom absolventom kurzu Komadno blahoželá aj NGŠ OS SR generál Milan Maxim.


Medzi úspešnými absolventmi elitného kurzu Komando sú aj profesionáli Ozbrojených síl SRMedzi úspešnými absolventmi elitného kurzu Komando sú aj profesionáli Ozbrojených síl SRMedzi úspešnými absolventmi elitného kurzu Komando sú aj profesionáli Ozbrojených síl SRMedzi úspešnými absolventmi elitného kurzu Komando sú aj profesionáli Ozbrojených síl SRMedzi úspešnými absolventmi elitného kurzu Komando sú aj profesionáli Ozbrojených síl SRMedzi úspešnými absolventmi elitného kurzu Komando sú aj profesionáli Ozbrojených síl SRMedzi úspešnými absolventmi elitného kurzu Komando sú aj profesionáli Ozbrojených síl SRMedzi úspešnými absolventmi elitného kurzu Komando sú aj profesionáli Ozbrojených síl SRMedzi úspešnými absolventmi elitného kurzu Komando sú aj profesionáli Ozbrojených síl SRMedzi úspešnými absolventmi elitného kurzu Komando sú aj profesionáli Ozbrojených síl SRMedzi úspešnými absolventmi elitného kurzu Komando sú aj profesionáli Ozbrojených síl SRMedzi úspešnými absolventmi elitného kurzu Komando sú aj profesionáli Ozbrojených síl SR

Autor: npor. Mgr. Ing. Dominika VOJTAŠKOVÁ, OOd NGŠ , Foto: AČR - Dátum: 24.11.2017
Čítanosť: 2792
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share