Preskocit navigáciu

Najlepšími spomedzi poddôstojníkov a mužstva 2.mb sú rotmajster Varga a slobodník Handzuš


Najlepšími spomedzi poddôstojníkov a mužstva 2.mb sú rotmajster Varga a slobodník Handzuš

Dňa 21. novembra 2017 sa v priestoroch Posádkového klubu Prešov uskutočnil výber najlepšieho poddôstojníka a najlepšieho vojaka z hodnostného zboru mužstva 2. mechanizovanej brigády (2.mb) za výcvikový rok 2017.

Šesťčlenná komisia, ktorú stanovil veliteľ 2.mb brigádny generál Martin Stoklasa zložená z veliacich poddôstojníkov priamo podriadených práporov, oddielu a jednotky brigády pod vedením štábneho nadrotmajstra Jána Bridu veliaceho poddôstojníka 2.mb vyberala spomedzi štyroch profesionálnych vojakov hodnostného zboru mužstva a piatich poddôstojníkov dvoch najlepších. Získať titul najlepšieho vojaka mužstva a poddôstojníka 2.mb si vyžaduje splnenie požadovaných hodnotených kritérií. Komisia zohľadňujúca základné (služobné hodnotenie, telesná a strelecká príprava) a doplnkové kritéria (výsledky základných bojových zručností, plnenie úloh nad rámec funkčných povinností, dosiahnutý počet udelených disciplinárnych odmien, jazyková spôsobilosť, účasť v misiách a operáciách MKM, udelenie triedy vycvičenosti, udelenie certifikátu pri zaradení profesionálneho vojaka do pohotovosti síl rýchlej reakcie NATO, vonkajší vzhľad, vojenské vystupovanie, reprezentácia ozbrojených síl Slovenskej republiky na verejnosti, reprezentácia práporu v rámci ozbrojených síl Slovenskej republiky, záujem o službu, mimoriadny čin, výkon funkcie inštruktora výcviku), pohovor s každým jedným kandidátom dospela k záverečným výsledkom a z deviatich nominovaných vybrala dvoch najlepších vo svojej kategórii. Najlepším poddôstojníkom 2.mb výcvikového roka 2017 sa stal rotmajster Zsolt Varga príslušník z michalovského 22. mechanizovaného práporu a najlepším vojakom v hodnostnej kategórie mužstvo 2.mb výcvikového roka 2017 sa stal slobodník Martin Handzuš príslušník práporu ISTAR Prešov.

Na záverečnom oficiálnom vyhlásení výsledkov zablahoželal brigády generál Stoklasa nielen víťazom, ale aj ostatným nominovaným za kvalitne vykonávanú prácu počas tohto výcvikového roka a veliacim poddôstojníkom poďakoval za to, že dokázali vybrať tých najlepších. Predmetné ocenenie je jedným z prostriedkov, ktorý napomáha stimulovať profesionálne konkurenčné prostredie v rámci 2.mb, tak ako ho definuje dlhodobý plán rozvoja Ozbrojených síl SR. Individuálne ocenenie za príkladné plnenie služobných povinností zároveň posilňuje identifikáciu vojaka v ozbrojených silách, poskytuje pozitívnu motiváciu a vzorový model pre služobne mladších vojakov.

Najlepším úprimne blahoželáme.

Víťazí ďalej postúpili do vyššieho kola na Veliteľstve Pozemných síl Ozbrojených síl SR v Trenčíne, ktoré sa uskutočnilo 23. novembra.


Najlepšími spomedzi poddôstojníkov a mužstva 2.mb sú rotmajster Varga a desiatnik HandzužNajlepšími spomedzi poddôstojníkov a mužstva 2.mb sú rotmajster Varga a desiatnik HandzužNajlepšími spomedzi poddôstojníkov a mužstva 2.mb sú rotmajster Varga a desiatnik HandzužNajlepšími spomedzi poddôstojníkov a mužstva 2.mb sú rotmajster Varga a desiatnik HandzužNajlepšími spomedzi poddôstojníkov a mužstva 2.mb sú rotmajster Varga a desiatnik HandzužNajlepšími spomedzi poddôstojníkov a mužstva 2.mb sú rotmajster Varga a desiatnik HandzužNajlepšími spomedzi poddôstojníkov a mužstva 2.mb sú rotmajster Varga a desiatnik HandzužNajlepšími spomedzi poddôstojníkov a mužstva 2.mb sú rotmajster Varga a desiatnik HandzužNajlepšími spomedzi poddôstojníkov a mužstva 2.mb sú rotmajster Varga a desiatnik HandzužNajlepšími spomedzi poddôstojníkov a mužstva 2.mb sú rotmajster Varga a desiatnik HandzužNajlepšími spomedzi poddôstojníkov a mužstva 2.mb sú rotmajster Varga a desiatnik HandzužNajlepšími spomedzi poddôstojníkov a mužstva 2.mb sú rotmajster Varga a desiatnik HandzužNajlepšími spomedzi poddôstojníkov a mužstva 2.mb sú rotmajster Varga a desiatnik HandzužNajlepšími spomedzi poddôstojníkov a mužstva 2.mb sú rotmajster Varga a desiatnik HandzužNajlepšími spomedzi poddôstojníkov a mužstva 2.mb sú rotmajster Varga a desiatnik HandzužNajlepšími spomedzi poddôstojníkov a mužstva 2.mb sú rotmajster Varga a desiatnik Handzuž

Autor: npor. Mgr. Ing. Dominika VOJTAŠKOVÁ , Foto: autor - Dátum: 21.11.2017
Čítanosť: 2550
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share