Preskocit navigáciu

Štáb prešovskej brigády pozná priority 2. mechanizovanej brigády vo výcvikovom roku 2018


Štáb prešovskej brigády pozná priority 2. mechanizovanej brigády vo výcvikovom roku 2018

9. januára 2018 počas spoločného zhromaždenia príslušníkov veliteľstva a štábu 2. mechanizovanej brigády (2.mb) predstavil veliteľ Prešovskej mechanizovanej brigády brigádny generál Martin Stoklasa profesionálnym vojakom brigády priority výcvikového roka 2018 a zámer ich plnenia. Tento rok ich má brigáda šesť.

Prvou prioritou je udržať a rozvíjať pripravenosť 2.mb na použitie pri obrane SR – kolektívnej obrane NATO. Zámerom tento priority je napr. pokračovať / udržiavať prípravu národného cieľa NC – mechanizovaná brigáda na úrovni veliteľstva a štábu mechanizovanej brigády. V poradí druhou prioritou je zabezpečiť úlohy prípravy a pohotovosti vyčlenených príspevkov 2.mb pre sily NATO – NRF/VJTF a eFP (enhanced Forward Presence), cieľov spôsobilostí 2017. Jedným zo zámerov je prispievať do cieľov spôsobilosti NATO – mechanizovaná práporová skupina v silách vysokej pripravenosti. Ďalšou prioritou je podieľať sa na príprave a zabezpečení nasadenia príspevkov Pozemných ozbrojených síl SR v tomto roku do operácií mimo územia SR a aktivít NATO na podporu a budovanie kapacít ozbrojených síl Irackej republiky. Súčasti 2.mb sa budú v roku 2018 podieľať na personálnom doplnení a príprave do operácie IRACKÁ PODPORA, ALTHEA, RS Afganistan, UNFICYP Cyprus. V ďalšom veliteľ brigády priblížil prioritu týkajúcu sa pripravenosti 2.mb pre plnenie asistenčných úloh v prospech Policajného zboru SR a úloh domáceho krízového manažmentu na území SR. V súčinnosti s SCKM, PZ SR, HaZZ, SČK budú súčasti 2.mb, konkrétne 22. mechanizovaný prápor Michalovce pripravovať a vykonávať cvičenie „NOVÝ HORIZONT 2018“ v mesiaci júl ako spoločné cvičenie rezortov MO SR a MV SR so zameraním na podporu Ozbrojených síl SR pri plnení úloh v čase vojny a vojnového stavu. Aj v tomto roku budú súčasti 2.mb pokračovať v zavádzaní novej výzbroje, techniky a materiálu. Jedným so zámerom tejto priority je podieľať sa na príprave cieľa spôsobilostí CT 2017 – INF – H-BDE – ťažká brigáda. Poslednú šiestu prioritou, ktorú brigádny generál Stoklasa predstavil je naďalej zabezpečovanie aktivít a participácia ozbrojených síl na verejnosti nevynímajúc zabezpečenie osláv 25. výročia vzniku SR a Ozbrojených síl SR, či spoluúčasť na zabezpečení 100. výročia vzniku Československej republiky. Aj tento rok budú súčasti prešovskej brigády pokračovať v projekte Príprava obyvateľstva na obranu štátu, ktorého cieľom je prehĺbenie účinnosti brannej výchovy a brannej prípravy žiakov a študentov vykonávaním prednášok, ukážok činností ozbrojených síl a ďalšími aktivitami v rámci výučby na základných a stredných školách a zvýšiť tak všeobecné povedomie mladej generácie o bezpečnostnom systéme SR a úlohách Ozbrojených síl SR.

V závere spoločného zhromaždenia, brigádny generál Stoklasa vyjadril odhodlanie plniť úlohy druhej brigády vo výcvikovom roku 2018 s osobným prispením každého jedného príslušníka veliteľstva a štábu 2.mb.


Štáb prešovskej brigády pozná priority 2. mechanizovanej brigády vo výcvikovom roku 2018 Štáb prešovskej brigády pozná priority 2. mechanizovanej brigády vo výcvikovom roku 2018 Štáb prešovskej brigády pozná priority 2. mechanizovanej brigády vo výcvikovom roku 2018 Štáb prešovskej brigády pozná priority 2. mechanizovanej brigády vo výcvikovom roku 2018

Autor: npor. Mgr. Ing. Dominika VOJTAŠKOVÁ , Foto: autor - Dátum: 16.01.2018
Čítanosť: 2469
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share