Preskocit navigáciu

Vojenská farnosť v Sokolovských kasárňach Prešov má svojho kaplána


Vojenská farnosť v Sokolovských kasárňach Prešov má svojho kaplána

Na pôde Práporu ISTAR Prešov v Sokolovských kasárňach uviedol ordinár Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov SR Mons. František Rábek vo štvrtok 18. januára 2018 počas svätej omše menovacím dekrétom poručíka Ladislava Jeremiáša do funkcie staršieho kaplána práporu ISTAR Prešov a zároveň ho menoval za výpomocného duchovného pri 2. mechanizovanej brigáde. Slávnostnej svätej omše sa zúčastnil náčelník štábu 2. mechanizovanej brigády plukovník Jozef Ivan, veliteľ práporu ISTAR podplukovník Dušan Cisár a ďalší z radov veriacich.

Zmyslom kaplánov; duchovnej služby v ozbrojených silách je zabezpečenie duchovnej služby tým, ktorí majú pre svoje služobné a životné podmienky sťažený normálny duchovný život a plnenie svojich náboženských povinností, čo je typické pre civilnú duchovnú správu v diecézach a farnostiach. V podmienkach ozbrojených síl ide o tzv. službu prítomnosti; kapláni sú prítomní medzi vojakmi, všade tam, kde sa oni nachádzajú a kde nemajú možnosť pravidelne navštevovať sväté omše či stýkať sa s civilným kňazom, či civilným veriacim spoločenstvom (zahraničné vojenské misie, väzenie, a pod.). Kapláni tým že sú prítomní v tomto prostredí, dôverne poznajú životné podmienky, problémy a starosti, s ktorými sa ľudia pôsobiaci v týchto službách a v tomto prostredí stýkajú a dokážu im kompetentne poradiť pri riešení ich duchovných, ale aj životných a osobných problémov.

Duchovná služba v ozbrojených silách je otvorená nielen pre veriaceho ale i neveriaceho. Smeruje k človeku bez ohľadu na jeho vierovyznanie. Je spájaná so starostlivosťou o náboženské potreby veriacich, avšak to nie je jej jediné poslanie. Je to komplex zložitých a vážnych činností. Tiež starostlivosť o nemateriálne záležitosti človeka, uspokojovanie duchovných potrieb, psychologický a morálny vplyv, odstraňovanie stresu a napätia v medziľudských vzťahoch, či zisťovanie príčin rôznych konfliktov.


Vojenská farnosť v Sokolovských kasárňach Prešov má svojho kaplánaVojenská farnosť v Sokolovských kasárňach Prešov má svojho kaplánaVojenská farnosť v Sokolovských kasárňach Prešov má svojho kaplána

Autor: npor. Mgr. Ing. Dominika VOJTAŠKOVÁ , Foto: prISTAR - Dátum: 23.01.2018
Čítanosť: 2376
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share