Zdokonažovacia príprava príslušníkov Velitežstva 2.mb


Zdokonažovacia príprava príslušníkov Velitežstva 2.mb

S ciežom zdokonali všetkých príslušníkov Velitežstva 2. mechanizovanej brigády (2.mb) v strežbe a zvládnu plánované základné bojové zručnosti, sa zúčastnili profesionálni vojaci Prešovskej mechanizovanej brigády dňa 21. marca 2018 zdokonažovacej prípravy.

Marcové zamestnanie, ktoré sa konalo v priestoroch posádkového cvičiska a strelnice Ruská Nová Ves, riadil náčelník oddelenia prevádzky a opráv major Martin Gašpar. Po úvodnom predslove riadiaceho zamestnania, ktorý oboznámil cvičiacich s tematikou, podmienkami plnenia cvičenia strelieb a dôslednosou pri dodržiavaní bezpečnostných opatrení, bola zdokonažovacia príprava príslušníkov Velitežstva 2.mb rozdelená do piatich pracovísk s následnou rotáciou cvičiacich.

Celkom 41 príslušníkov Velitežstva 2.mb bolo tak preverených zo streleckej prípravy konkrétne zo samopalu vz.58 (manipulácia so zbraňou tzv. Weapon handling, strežba z miesta na miznúce a pohyblivé ciele), spojovacej prípravy (organizácia spojenia), chemickej prípravy (chemický nácvik) a zdravotníckej prípravy (prvá pomoc – Vynášanie ranených z bojiska).

Jedným z dôležitých faktorov, ktorý vplýva na úroveň celkovej pripravenosti profesionálnych vojakov 2.mb je práve ich fyzická pripravenos. Na dosiahnutie splnenia kritérií z fyzickej pripravenosti sa kladie vysoký dôraz v rámci celej druhej 2.mb, ako aj v celých Ozbrojených silách SR. Marcová zdokonažovacia príprava, ktorá je pevnou súčasou prípravy profesionálneho vojaka a pravidelného udržiavania a preverovania jeho zručností splnila stanovené ciele profesionálov Prešovskej mechanizovanej brigády.


Zdokonažovacia príprava príslušníkov Velitežstva 2.mb  Zdokonažovacia príprava príslušníkov Velitežstva 2.mb  Zdokonažovacia príprava príslušníkov Velitežstva 2.mb  Zdokonažovacia príprava príslušníkov Velitežstva 2.mb  Zdokonažovacia príprava príslušníkov Velitežstva 2.mb  Zdokonažovacia príprava príslušníkov Velitežstva 2.mb  Zdokonažovacia príprava príslušníkov Velitežstva 2.mb  Zdokonažovacia príprava príslušníkov Velitežstva 2.mb

Autor: npor. Mgr. Ing. Dominika VOJTAŠKOVÁ , Foto: autor - Dátum: 19.03.2018
Čítanos: 2672
Verzia pre tlač

Skoči na menu