Preskocit navigáciu

Prešovská brigáda sa lúčila s plukovníkom Ivanom a štábnym nadrotmajstrom Bridom


Prešovská brigáda sa lúčila s plukovníkom Ivanom a štábnym nadrotmajstrom Bridom

Príslušníci Prešovskej mechanizovanej brigády sa za prítomnosti zástupcu veliteľa 2. mechanizovanej brigády (2.mb) plukovníka Norberta Hriba dňa 20. marca 2018 rozlúčili s odchádzajúcim príslušníkom veliteľstva 2.mb náčelníkom štábu 2.mb plukovníkom Jozefom Ivanom, ktorý k 31. marcu 2018 po viac ako 30 rokoch služby ukončí svoju kariéru profesionálneho vojaka.

Plukovník Ivan plnil počas svojej vojenskej kariéry úlohy na rôznych stupňoch velenia. Po absolvovaní štúdií v roku 1987 – 1992 na vysokej škole dopravy a spojov ako poslucháč vojenskej fakulty v Žiline začal svoju vojenskú púť ako veliteľ čaty 17. železničného stavebného práporu, 11. železničnej brigády veliteľstva železničného vojska, následne sa stal veliteľom čaty 1. dopravnej roty 14. práporu materiálneho zabezpečenia 14. mechanizovanej divízie Armády SR, ďalej bol ustanovený do funkcie ako veliteľ čaty 3. cisternovej roty 2. práporu materiálového zabezpečenia 2. armádneho zboru GŠ Armády SR, neskôr zastával funkciu zástupcu náčelníka štábu práporu/2. práporu materiálového zabezpečenia 2. armádneho zboru GŠ Armády SR, taktiež zastával pozíciu staršieho dôstojníka skupiny operačného zabezpečenia logistiky 1. mechanizovanej brigády veliteľstva PS Armády SR. Pozícia ako náčelník štábu Práporu logistickej podpory 2.mb, či náčelník odboru pre plánovanie a riadenie operácií veliteľstva a štábu 2.mb, ako aj zástupca náčelníka štábu – odborné orgány pre operácie veliteľstva 2.mb, či veliteľ Práporu CSS Brigády bojového zabezpečenia Prešov a v neposlednom rade ako náčelník štábu veliteľstva 2.mb boli funkcie, ktorými rovnako prešiel. Takisto bol v roku 2008 vyslaný na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky – MS OSN-UNFICYP GŠ OS SR ako vedúci starší dôstojník a v rokoch 2013 – 2014 do vojenskej operácie ISAF Afganistan na pozíciu zástupcu veliteľa jednotky. Za príkladný a zodpovedný prístup, vynaložené úsilie, snahu a aktívnu prácu počas plnenia úloh na rôznych stupňoch velenia v rámci Ozbrojených silách SR plukovník Norbert Hrib odovzdal plukovníkovi Jozefovi Ivanovi Pamätný kríž III. stupňa náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR.

Aj v piatok 23. marca 2018 sa príslušníci Veliteľstva Prešovskej mechanizovanej brigády, tentokrát, za prítomnosti zástupcu náčelníka štábu pre operácie podplukovníka Róberta Funtaľa zišli v priestoroch prešovskej brigády, aby sa rozlúčili s odchádzajúcim príslušníkom veliteľstva – štábnym nadrotmajstrom Jánom Bridom, ktorý po viac ako 23 rokoch služby v ozbrojených silách ukonči k 31. marcu 2018 svoju vojenskú kariéru. Štábny nadrotmajster Brida počas svojej kariéry profesionálneho vojaka zastával nejednu pozíciu počnúc ako veliteľ družstva opráv navádzacích rádiolokátorov 37. protilietadlovej raketovej brigády, Pezinok, následne ako náčelník dielne opráv protilietadlovej raketovej techniky 37. protilietadlovej raketovej brigády, Pezinok, neskôr ako náčelník dielne špeciálnych opráv protilietadlovej raketovej skupiny NEVA, 2. protilietadlovej raketovej brigády, Pezinok. Ďalej zastával funkciu veliaceho poddôstojníka batérie zabezpečenia protilietadlovej raketovej skupiny S-300 PMU, Nitra, či funkciu veliaceho poddôstojníka Základne materiálu PHM a potrubnej dopravy/Zásobovacej základne MT3, Zemianske Kostoľany, ako aj funkciu veliaceho poddôstojníka Síl výcviku a podpory, Trenčín. Následne bol vyslaný na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky – LCC - Koordinačné Centrum operácie EUFOR-ALTHEA v Bosne a Hercegovine a po návrate sa vrátil na svoju predošlú pozíciu – veliaci poddôstojník Síl výcviku a podpory, Trenčín. Následne tri roky pôsobil na funkcii veliaceho poddôstojníka 3. spojovacieho práporu NATO, Bydgoszcz, Poľsko a po návrate sa stal dňom 1. augusta 2017 príslušník 2.mb, kde zastával funkciu veliaceho poddôstojníka 2.mb. Funkcia veliaceho poddôstojníka však nespočíva len v jeho odbornosti, ale práve naopak, hlavne vo vedení, motivovaní a pomoci svojim podriadeným. Štábny nadrotmajster Brida, pristupoval k svojim podriadeným svedomito a pozorne sledoval ich potreby so snahou naplniť ich čo najviac, no taktiež ich učil disciplíne a odborným znalostiam. Za príkladný a zodpovedný prístup v rámci Ozbrojených silách SR si prevzal štábny nadrotmajster Ján Brida od podplukovníka Róberta Funtaľa Pamätný kríž III. stupňa náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR. Štábneho nadrotmajstra na funkcii vystrieda štábny nadrotmajster Jozef Antolik od 1. apríla 2018.

V mene všetkých príslušníkov Veliteľstva 2.mb ako aj jej priamo podriadených súčastí, si dovoľujeme vyjadriť odchádzajúcim funkcionárom prešovskej brigády úprimné poďakovanie za ich ústretovosť a podporu, spoluprácu, vytrvalosť a spoľahlivosť v prospech brigády. Splniť úlohy vyplývajúce zo zastavanej funkcie plukovníka Ivana a štábneho nadrotmajstra Bridu si neraz vyžiadali siahnuť až na dno svojich síl, ktoré sa im podarilo splniť so cťou a odhodlanosťou.


Prešovská brigáda sa lúčila s plukovníkom Ivanom a štábnym nadrotmajstrom BridomPrešovská brigáda sa lúčila s plukovníkom Ivanom a štábnym nadrotmajstrom BridomPrešovská brigáda sa lúčila s plukovníkom Ivanom a štábnym nadrotmajstrom BridomPrešovská brigáda sa lúčila s plukovníkom Ivanom a štábnym nadrotmajstrom BridomPrešovská brigáda sa lúčila s plukovníkom Ivanom a štábnym nadrotmajstrom BridomPrešovská brigáda sa lúčila s plukovníkom Ivanom a štábnym nadrotmajstrom BridomPrešovská brigáda sa lúčila s plukovníkom Ivanom a štábnym nadrotmajstrom BridomPrešovská brigáda sa lúčila s plukovníkom Ivanom a štábnym nadrotmajstrom BridomPrešovská brigáda sa lúčila s plukovníkom Ivanom a štábnym nadrotmajstrom BridomPrešovská brigáda sa lúčila s plukovníkom Ivanom a štábnym nadrotmajstrom BridomPrešovská brigáda sa lúčila s plukovníkom Ivanom a štábnym nadrotmajstrom BridomPrešovská brigáda sa lúčila s plukovníkom Ivanom a štábnym nadrotmajstrom BridomPrešovská brigáda sa lúčila s plukovníkom Ivanom a štábnym nadrotmajstrom BridomPrešovská brigáda sa lúčila s plukovníkom Ivanom a štábnym nadrotmajstrom BridomPrešovská brigáda sa lúčila s plukovníkom Ivanom a štábnym nadrotmajstrom BridomPrešovská brigáda sa lúčila s plukovníkom Ivanom a štábnym nadrotmajstrom BridomPrešovská brigáda sa lúčila s plukovníkom Ivanom a štábnym nadrotmajstrom Bridom

Autor: npor. Mgr. Ing. Dominika VOJTAŠKOVÁ , Foto: kpt. Ing. Slavomír DEMJANOVIČ - Dátum: 26.03.2018
Čítanosť: 3022
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share