Výcvik uvoľňovacích družstiev priamo podriadených práporov 2.mb a Práporu CSS v priestoroch Ruskej Novej Vsi


Výcvik uvoľňovacích družstiev priamo podriadených práporov 2.mb a Práporu CSS v priestoroch Ruskej Novej Vsi

Za riadenia určených funkcionárov z Práporu CSS Prešov Brigády bojového zabezpečenia Trenčín sa uskutočnil v priestoroch Posádkového cvičiska a strelnice Ruská Nová Ves v termíne od 16. do 20. apríla 2018 výcvik uvoľňovacích družstiev. Týždenného sústredného výcviku sa zúčastnilo spolu 39 príslušníkov uvoľňovacích družstiev (veliteľ čaty a veliteľ družstva uvoľňovacích jednotiek; vodiči a strojníci k technike: UT-72, VPV a AV-15 s platnými osvedčeniami na vyhradené technické zdvíhacie zariadenia) z priamo podriadených práporov 2. mechanizovanej brigády Prešov a Práporu CSS Prešov.

Cieľom výcviku, ktorý je vykonávaný raz za výcvikové obdobie je upevniť a ďalej rozvinúť znalosti o uvoľňovacích prostriedkoch zavedených do Ozbrojených síl SR, precvičiť jednotlivé spôsoby uvoľňovania zapadnutej pásovej a kolesovej techniky, ich uvoľnenie a odsun v rôznom teréne, za rôznych poveternostných a klimatických podmienok pomocou VT-72B, VPV a AV-15 za účelom zvýšenia spôsobilostí v uvoľňovaní techniky a ich aplikácie do každodenného plnenia úloh.

Výcvik bol rozdelený do dvoch fáz. V prvej fáze boli cvičiaci preverovaní z praktických a teoretických vedomostí a zručností. Úlohou cvičiacich bolo splniť úlohy zadané riadiacim zamestnania (uvoľňovanie a odsuny, núdzové zásobovanie a núdzový odsun ranených a pod.) so vzájomným odovzdaním si doposiaľ získaných skúseností. Druhá fáza výcviku bola zameraná na kontrolné cvičenie. Úlohou bolo riešiť situácie, ktoré by reálne plnili počas nasadenia vo vojenských operáciách, ako aj v rámci domáceho krízového manažmentu.

Náročný výcvik predovšetkým po fyzickej stránke vyhodnotil riadiaci zamestnania kladne, k čomu prispel osobitne aktívny spôsob plnenia jednotlivých úloh cvičiacimi. Dosiahnuté výsledky cvičiacich hovoria o pripravenosti vojakov z podriadenosti 2. mechanizovanej brigády a Brigády bojového zabezpečenia na plnenie úloh uvoľňovania zapadnutej a poškodenej pásovej a kolesovej techniky.


Výcvik uvoľňovacích družstiev priamo podriadených práporov 2.mb a Práporu CSS v priestoroch Ruskej Novej VsiVýcvik uvoľňovacích družstiev priamo podriadených práporov 2.mb a Práporu CSS v priestoroch Ruskej Novej VsiVýcvik uvoľňovacích družstiev priamo podriadených práporov 2.mb a Práporu CSS v priestoroch Ruskej Novej VsiVýcvik uvoľňovacích družstiev priamo podriadených práporov 2.mb a Práporu CSS v priestoroch Ruskej Novej VsiVýcvik uvoľňovacích družstiev priamo podriadených práporov 2.mb a Práporu CSS v priestoroch Ruskej Novej VsiVýcvik uvoľňovacích družstiev priamo podriadených práporov 2.mb a Práporu CSS v priestoroch Ruskej Novej Vsi

Autor: npor. Mgr. Ing. Dominika VOJTAŠKOVÁ , Foto: prCSS - Dátum: 23.04.2018
Čítanosť: 2735
Verzia pre tlač

Skočiť na menu