Preskocit navigáciu

Začalo cvičenie "Nový horizont 2018"


Začalo cvičenie

Cvičenie „Nový horizont“, organizované spravidla začiatkom júla každoročne už od roku 2015, predstavuje spoločnú výcvikovú aktivitu Ozbrojených síl SR, Policajného zboru SR, Hasičského a záchranného zboru, Cudzineckej a hraničnej polície, Červeného kríža, orgánov štátnej správy a samosprávy. Tohtoročné cvičenie je organizované v priestoroch Posádkového cvičiska Biela Hora a na území obce Trnava pri Laborci v termíne od 10. júla 2018 do 12. júla 2018.

Spoločné cvičenie prebieha na taktickej úrovni so zameraním na vzájomnú podporu pri plnení kľúčových úloh v čase vojny a vojnového stavu zamerané počas prípravy na obranu štátu na:
- súčinnosť s miestnou samosprávou pri riadenej evakuácii obyvateľstva,
- odstraňovanie následkov po útoku polovojenskou skupinou,
- budovanie obrany.

Cieľom cvičenia je:
- precvičiť schopnosť určených zložiek Ozbrojených síl SR plniť stanovené úlohy obrany Slovenskej republiky v čase vojny a vojnového stavu v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR a orgánmi štátnej správy a samosprávy,
- preveriť a zosúladiť schopnosť orgánov krízového riadenia štátu na úrovni kraja (bezpečnostná rada kraja) a okresu (bezpečnostná rada okresu) reagovať na požiadavky Ozbrojených síl SR pri riešení krízovej situácie,
- preveriť a precvičiť schopnosť Ozbrojených síl SR plniť úlohy podporovaného v čase vojny a vojnového stavu.

Cvičenia, ktoré je v gescii 2. mechanizovanej brigády za riadenia veliteľa 22. mechanizovaného práporu Michalovce podplukovníka Vincenta Cseryho, sa zúčastňuje celkom 227 cvičiacich profesionálnych vojakov zo súčasti Ozbrojených síl SR a ďalších 33 účastníkov cvičenia z Odboru krízového riadenia OÚ Michalovce, Košice, Okresného riaditeľstva Policajného zboru, Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru, Hraničnej a cudzineckej polície, Slovenského červeného kríža a Migračného úradu za podpory viac ako 40 rôznych druhov techniky. Scenár cvičenia je zameraný na obranu Slovenskej republiky s dizajnom založeným na cvične vytvorenej krízovej situácii.Autor: npor. Mgr. Ing. Dominika VOJTAŠKOVÁ , Foto: 2.mb - Dátum: 11.07.2018
Čítanosť: 2371
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share