Začalo cvičenie "Nový horizont 2018"


Začalo cvičenie

Cvičenie „Nový horizont“, organizované spravidla začiatkom júla každoročne už od roku 2015, predstavuje spoločnú výcvikovú aktivitu Ozbrojených síl SR, Policajného zboru SR, Hasičského a záchranného zboru, Cudzineckej a hraničnej polície, Červeného kríža, orgánov štátnej správy a samosprávy. Tohtoročné cvičenie je organizované v priestoroch Posádkového cvičiska Biela Hora a na území obce Trnava pri Laborci v termíne od 10. júla 2018 do 12. júla 2018.

Spoločné cvičenie prebieha na taktickej úrovni so zameraním na vzájomnú podporu pri plnení kľúčových úloh v čase vojny a vojnového stavu zamerané počas prípravy na obranu štátu na:
- súčinnosť s miestnou samosprávou pri riadenej evakuácii obyvateľstva,
- odstraňovanie následkov po útoku polovojenskou skupinou,
- budovanie obrany.

Cieľom cvičenia je:
- precvičiť schopnosť určených zložiek Ozbrojených síl SR plniť stanovené úlohy obrany Slovenskej republiky v čase vojny a vojnového stavu v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR a orgánmi štátnej správy a samosprávy,
- preveriť a zosúladiť schopnosť orgánov krízového riadenia štátu na úrovni kraja (bezpečnostná rada kraja) a okresu (bezpečnostná rada okresu) reagovať na požiadavky Ozbrojených síl SR pri riešení krízovej situácie,
- preveriť a precvičiť schopnosť Ozbrojených síl SR plniť úlohy podporovaného v čase vojny a vojnového stavu.

Cvičenia, ktoré je v gescii 2. mechanizovanej brigády za riadenia veliteľa 22. mechanizovaného práporu Michalovce podplukovníka Vincenta Cseryho, sa zúčastňuje celkom 227 cvičiacich profesionálnych vojakov zo súčasti Ozbrojených síl SR a ďalších 33 účastníkov cvičenia z Odboru krízového riadenia OÚ Michalovce, Košice, Okresného riaditeľstva Policajného zboru, Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru, Hraničnej a cudzineckej polície, Slovenského červeného kríža a Migračného úradu za podpory viac ako 40 rôznych druhov techniky. Scenár cvičenia je zameraný na obranu Slovenskej republiky s dizajnom založeným na cvične vytvorenej krízovej situácii.Autor: npor. Mgr. Ing. Dominika VOJTAŠKOVÁ , Foto: 2.mb - Dátum: 11.07.2018
Čítanosť: 2245
Verzia pre tlač

Skočiť na menu