Vojaci prešovskej brigády si pripomenuli 128. výročie narodenia armádneho generála Rudolfa Viesta


Vojaci prešovskej brigády si pripomenuli 128. výročie narodenia armádneho generála Rudolfa Viesta

24. septembra 2018 si profesionálni vojaci Prešovskej mechanizovanej brigády pripomenuli 128. výročie narodenia armádneho generála Rudolfa Viesta, ktorého meno sa spája s čestným názvom 2. mechanizovanej brigády (2.mb). V súvislosti s týmto výročím sa uskutočnil slávnostný nástup v priestoroch centra výcviku Lešť, kde od 23. septembra 2018 plnia prešovskí profesionáli stanovené úlohy v rámci veliteľsko-štábneho cvičenia SLOVENSKÝ ŠTÍT 2018. Počas nástupu sa k zúčastneným prihovoril zástupca veliteľa 2.mb plukovník Norbert Hrib so slovami hrdosti na nositeľa čestného názvu brigády.

Rozkazom prezidenta Slovenskej republiky z 3. septembra 2007 bol prešovskej brigáde priznaný čestný názov práve po tejto významnej vojenskej osobnosti našich moderných dejín. Ide o prvého a zároveň jediného Slováka, ktorý dosiahol hodnosť generála československej armády za prvej republiky. Druhej mechanizovanej brigáde bol tento honos zapožičaný za výborné plnenie úloh bojovej prípravy, výcviku a zabezpečenie bojovej pohotovosti.

Príslušníci 2.mb Prešov profesionálne plnia úlohy súvisiace s obranou Slovenskej republiky. Hrdo sa hlásime k obdobiu národnooslobodzovacieho boja počas 2. svetovej vojny, s ktorým je bytostne spojené hrdinstvo, vernosť, statočnosť, odvaha a rozhodnosť jednej z najvýznamnejších osobností vojenských dejín Slovenska, generála Rudolfa Viesta. Nezabúdame na jeho významný podiel pri organizovaní protifašistického odboja a na aktívnu účasť v boji za našu slobodu.

Zapožičanie čestného názvu 2.mb Prešov po antifašistovi, vlastencovi a dôstojníkovi československej armády generálovi Rudolfovi Viestovi, ktorý sa významným spôsobom zúčastňoval na protifašistickom odboji doma i v zahraničí, prispieva aj týmto spôsobom k ďalšiemu rozvíjaniu jeho odkazu a obohateniu národných a vojenských tradícií ozbrojených síl Slovenskej republiky.


Vojaci prešovskej brigády si pripomenuli 128. výročie narodenia armádneho generála Rudolfa ViestaVojaci prešovskej brigády si pripomenuli 128. výročie narodenia armádneho generála Rudolfa Viesta

Autor: npor. Mgr. Ing. Dominika VOJTAŠKOVÁ , Foto: autor - Dátum: 24.09.2018
Čítanosť: 2508
Verzia pre tlač

Skočiť na menu