Preskocit navigáciu

Najlepšími spomedzi poddôstojníkov a mužstva 2.mb sú rotný Juhás a desiatnik Mika


Najlepšími spomedzi poddôstojníkov a mužstva 2.mb sú rotný Juhás a desiatnik Mika

V dňoch 12. – 13. novembra 2018 sa v priestoroch Samohybného delostreleckého oddielu Michalovce uskutočnil výber najlepšieho poddôstojníka a najlepšieho vojaka z hodnostného zboru mužstva 2. mechanizovanej brigády (2.mb) za výcvikový rok 2018.

Sedemčlenná komisia, ktorú stanovil veliteľ 2.mb brigádny generál Martin Stoklasa zložená z veliacich poddôstojníkov priamo podriadených práporov, priamo podriadeného oddielu a priamo podriadenej jednotky brigády pod vedením štábneho nadrotmajstra Jozefa Antolika veliaceho poddôstojníka 2.mb vyberala spomedzi šiestich profesionálnych vojakov hodnostného zboru mužstva a siedmych poddôstojníkov dvoch najlepších. Získať titul najlepšieho vojaka mužstva a poddôstojníka 2.mb si vyžaduje splnenie požadovaných hodnotených kritérií. Komisia zohľadňujúca základné (služobné hodnotenie, telesná a strelecká príprava) a doplnkové kritéria (výsledky základných bojových zručností, plnenie úloh nad rámec funkčných povinností, dosiahnutý počet udelených disciplinárnych odmien, jazyková spôsobilosť, účasť v misiách a operáciách MKM, udelenie triedy vycvičenosti, udelenie certifikátu pri zaradení profesionálneho vojaka do pohotovosti síl rýchlej reakcie NATO, vonkajší vzhľad, vojenské vystupovanie, reprezentácia ozbrojených síl Slovenskej republiky na verejnosti, reprezentácia v rámci ozbrojených síl Slovenskej republiky, záujem o službu, mimoriadny čin, výkon funkcie inštruktora výcviku) vykonala pohovor s každým jedným kandidátom a dospela k záverečným výsledkom. Z trinástich nominovaných vybrala teda dvoch najlepších vo svojej kategórii. Najlepším poddôstojníkom 2.mb výcvikového roka 2018 sa stal veliaci poddôstojník čaty rotný Andrej Juhás príslušník z Práporu ISTAR Prešov a najlepším vojakom v hodnostnej kategórie mužstvo 2.mb výcvikového roka 2018 sa stal desiatnik Dušan Mika zo Samohybného delostreleckého oddielu Michalovce, kde zastáva funkciu operátor špecialista.

Na záverečnom oficiálnom vyhlásení výsledkov zablahoželal štábny nadrotmajster Antolik nielen víťazom, ale takisto všetkým nominovaným za kvalitne vykonávanú prácu počas tohto výcvikového roka a veliacim poddôstojníkom poďakoval za to, že dokázali vybrať tých najlepších. Predmetné ocenenie je jedným z prostriedkov, ktoré napomáha stimulovať profesionálne konkurenčné prostredie v rámci 2.mb, tak ako ho definuje dlhodobý plán rozvoja Ozbrojených síl SR. Individuálne ocenenie za príkladné plnenie služobných povinností zároveň posilňuje identifikáciu vojaka v ozbrojených silách, poskytuje pozitívnu motiváciu a vzorový model pre služobne mladších vojakov.

Najlepším úprimne blahoželáme.

Víťazí ďalej postupujú do vyššieho kola na Veliteľstve Pozemných síl Ozbrojených síl SR v Trenčíne, ktoré sa uskutoční dňa 21. – 22. novembra 2018 v priestoroch Základne výcviku a mobilizačného doplňovania Martin.


Najlepšími spomedzi poddôstojníkov a mužstva 2.mb sú rotný Juhás a desiatnik Mika Najlepšími spomedzi poddôstojníkov a mužstva 2.mb sú rotný Juhás a desiatnik Mika Najlepšími spomedzi poddôstojníkov a mužstva 2.mb sú rotný Juhás a desiatnik Mika Najlepšími spomedzi poddôstojníkov a mužstva 2.mb sú rotný Juhás a desiatnik Mika

Autor: npor. Mgr. Ing. Dominika VOJTAŠKOVÁ , Foto: shdo - Dátum: 14.11.2018
Čítanosť: 2578
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share