Preskocit navigáciu

Posledná zdokonaľovacia príprava v tomto roku


Posledná zdokonaľovacia príprava v tomto roku

V súlade s plánovacími dokumentmi Veliteľstva 2. mechanizovanej brigády (2.mb), vykonali príslušníci 2.mb v tomto výcvikovom roku, ktorý je rozdelený do štyroch výcvikových období, celkom dve zdokonaľovacie prípravy.

V poslednom, štvrtom výcvikovom období výcvikového roka 2018 dňa 16. novembra v priestoroch Posádkového cvičiska a strelnice Ruská Nová Ves vyvrcholila v poradí posledná zdokonaľovacia príprava tohto roku. Cieľom riadiaceho zdokonaľovacej prípravy, majora Martina Ocilku náčelníka oddelenia operačného plánovania, bolo zdokonaliť všetkých príslušníkov Veliteľstva 2.mb pri plnení cvičenia zo samopalu vz. 58 (Sa vz. 58) a pištole vz. CZ P-09 LUGER (Pi vz. CZ P-09 LUGER) v zmysle predpisu Vševojsk-4-2 a z vybraných základných bojových zručností vojaka podľa SPJ-3-7/Vševojsk.

Celkovo 29 cvičiacich plnilo počas 5 výcvikových hodín učebné otázky zo streleckej prípravy (streľba z miesta na miznúce a pohyblivé ciele zo Sa vz. 58 a na pevné ciele z Pi vz. CZ P-09 LUGER, strelecké nácviky – manipulácia so zbraňou (Weapon handling), cv.1 hádzanie ručných granátov z miesta) a ženijnej prípravy (zhotovenie časového roznecovača). V neposlednom rade boli cvičiaci preskúšaní formou testu z vybraných základných bojových zručností, ktoré musí zvládnuť každý profesionálny vojak Ozbrojených síl SR. „Stanovený cieľ, preveriť jednotlivca z jeho primárnej a sekundárnej zbrane bol splnený. Pevne verím, že dnešný deň bol spríjemnením pre každého z nás a obohatením do ďalšieho obdobia", zaznelo v závere výcvikového dňa riadiacim zamestnania.

Jedným z dôležitých faktorov, ktorý vplýva na úroveň celkovej pripravenosti profesionálnych vojakov 2.mb je práve ich fyzická pripravenosť. Na dosiahnutie splnenia kritérií z fyzickej pripravenosti sa kladie vysoký dôraz v rámci celej druhej brigády, ako aj v celých Ozbrojených silách SR. Krátkodobou intenzívnou záťažou v poľnej ústroji, so zbraňou, schopnosť evakuácie raneného z bojovej techniky, obmedzeného priestoru, či prenesenie raneného zvyšujú psychickú odolnosť každého vojaka, ktorú vojaci počas 11 hodín (strelecká, taktická, ženijná, spojovacia, jazyková, telesná, zdravotnícka príprava, vojenská topografia, radiačná, chemická a biologická ochrana) v rámci zdokonaľovacích príprav v tomto výcvikovom roku dosiahli.


Posledná zdokonaľovacia príprava v tomto rokuPosledná zdokonaľovacia príprava v tomto rokuPosledná zdokonaľovacia príprava v tomto rokuPosledná zdokonaľovacia príprava v tomto rokuPosledná zdokonaľovacia príprava v tomto roku

Autor: npor. Mgr. Ing. Dominika VOJTAŠKOVÁ , Foto: autor - Dátum: 16.11.2018
Čítanosť: 2691
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share