Preskocit navigáciu

Odovzdanie velenia 2. mechanizovanej brigády brigádnemu generálovi Vladimírovi Kubáňovi


Odovzdanie velenia 2. mechanizovanej brigády brigádnemu generálovi Vladimírovi Kubáňovi

Pre 2. mechanizovanú brigádu (2.mb) bol 19. december 2018 jedným z významných míľnikov v jej histórii. Po vyhlásení personálneho rozkazu generálneho tajomníka Služobného úradu ministerstva obrany Slovenskej republiky o vyslaní brigádneho generála Martina Stoklasu mimo územia Slovenskej republiky na plnenie úloh vyplývajúcich zo zastupovania Slovenskej republiky v medzinárodnej organizácii s ustanovením do funkcie staršieho vojenského poradcu v Stálej delegácii pri OSN – pracovisko New York od 1. januára 2019 a personálneho rozkazu náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky o ustanovení brigádneho generála Vladimíra Kubáňa do funkcie veliteľa 2.mb Prešov od 1. januára 2019 odovzdal po viac ako troch rokoch velenia funkciu veliteľa 2.mb veliteľ brigádny generál Martin Stoklasa.

Slávnostný ceremoniál odovzdania a prevzatia funkcie veliteľa 2.mb sa uskutočnil v priestoroch Sokolovských kasárni Prešov za účasti veliteľa Pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky, príslušníkov Veliteľstva 2.mb, Roty podpory velenia 2.mb a Práporu ISTAR, členov Klubu generálov Slovenskej republiky, veliteľov priamo podriadených práporov a priamo podriadeného oddielu 2.mb, predstaviteľov posádky Prešov a priaznivcov Ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Po symbolickom predaní bojovej zástavy 2.mb brigádnym generálom Stoklasom, ktorý symbolizoval odovzdanie velenia 2.mb, prostredníctvom veliteľa Pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky generálmajora Jindřicha Jocha, preberajúcemu veliteľovi 2.mb brigádnemu generálovi Vladimírovi Kubáňovi vystúpil so svojím príhovorom generálmajor Joch. Vo svojom prejave zdôraznil, že 2.mb patrí k základným pilierom Pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky a poďakoval brigádnemu generálovi Stoklasovi za prácu pri napĺňaní stanovených cieľov. Zároveň vyzdvihol funkciu veliteľa brigády ako nesmierne náročnú, vyžadujúcu si človeka komplexne pripraveného, cieľavedomého a zásadového, ktorý na seba dokáže prevziať zodpovednosť.

Ešte pred samotným záverom slávnostnej ceremónie, ktorú zavŕšil slávnostný pochod nastúpených jednotiek, vystúpili so svojimi príhovormi odchádzajúci aj prichádzajúci veliteľ brigády.

Mojou úlohou bolo stanoviť zámer a smerovanie brigády. Mojím zámerom bolo spoločne pripraviť brigádu, zdôrazniť Vám, že každý musí cítiť svoju zodpovednosť a že ako profesionál prispieva svojím prístupom k pripravenosti brigády a nemôže chcieť od veliteľa detailné pokyny pre svoju prácu. Nepýtať sa iba čo urobí pre Vás brigáda, ale čo Vy môžete urobiť pre brigádu. Hlavný výsledok našej práce je pripravenosť 2.mb na obranu Slovenska – výcvik je nepretržitý proces, ovplyvnený zdrojmi, vojakmi, ktoré dostanete k dispozícii. Brigádnemu generálovi Kubáňovi preto odovzdávam brigádu, ktorá je v neustálom stave zvyšovania svojej bojaschopnosti“, odznelo v príhovore brigádneho generála Stoklasu. Odchádzajúci veliteľ brigády ďalej vo svojom príhovore úprimne poďakoval všetkým príslušníkom veliteľstva za spoluprácu a tiež všetkým, ktorí ho v jeho poslaní veliteľa brigády po celý čas velenia podporovali.

Funkcia veliteľa brigády je funkcia náročná a vyžaduje si celého človeka, o to ťažšie, ak bývalý veliteľ brigádny generál Stoklasa nastavil latku vysoko. Bol príkladným veliteľom a s touto brigádou dokázal plniť ťažké úlohy, ktoré boli pred neho postavené“, uviedol brigádny generál Kubáň. Zároveň vyslovil presvedčenie, že všetci spoločne s príslušníkmi veliteľstva a podriadenými prápormi nájdu spoločnú reč, spoločné ciele a nastavenú latku budú dvíhať iba vyššie.

Po ukončení slávnostného ceremoniálu sa po príchode do priestorov Veliteľstva 2.mb uskutočnilo symbolické odovzdanie kľúča od Veliteľstva 2.mb a zápis do kroniky brigády.


Odovzdanie velenia 2. mechanizovanej brigády brigádnemu generálovi Vladimírovi KubáňoviOdovzdanie velenia 2. mechanizovanej brigády brigádnemu generálovi Vladimírovi KubáňoviOdovzdanie velenia 2. mechanizovanej brigády brigádnemu generálovi Vladimírovi KubáňoviOdovzdanie velenia 2. mechanizovanej brigády brigádnemu generálovi Vladimírovi KubáňoviOdovzdanie velenia 2. mechanizovanej brigády brigádnemu generálovi Vladimírovi KubáňoviOdovzdanie velenia 2. mechanizovanej brigády brigádnemu generálovi Vladimírovi KubáňoviOdovzdanie velenia 2. mechanizovanej brigády brigádnemu generálovi Vladimírovi KubáňoviOdovzdanie velenia 2. mechanizovanej brigády brigádnemu generálovi Vladimírovi KubáňoviOdovzdanie velenia 2. mechanizovanej brigády brigádnemu generálovi Vladimírovi KubáňoviOdovzdanie velenia 2. mechanizovanej brigády brigádnemu generálovi Vladimírovi KubáňoviOdovzdanie velenia 2. mechanizovanej brigády brigádnemu generálovi Vladimírovi KubáňoviOdovzdanie velenia 2. mechanizovanej brigády brigádnemu generálovi Vladimírovi KubáňoviOdovzdanie velenia 2. mechanizovanej brigády brigádnemu generálovi Vladimírovi KubáňoviOdovzdanie velenia 2. mechanizovanej brigády brigádnemu generálovi Vladimírovi KubáňoviOdovzdanie velenia 2. mechanizovanej brigády brigádnemu generálovi Vladimírovi KubáňoviOdovzdanie velenia 2. mechanizovanej brigády brigádnemu generálovi Vladimírovi KubáňoviOdovzdanie velenia 2. mechanizovanej brigády brigádnemu generálovi Vladimírovi KubáňoviOdovzdanie velenia 2. mechanizovanej brigády brigádnemu generálovi Vladimírovi KubáňoviOdovzdanie velenia 2. mechanizovanej brigády brigádnemu generálovi Vladimírovi KubáňoviOdovzdanie velenia 2. mechanizovanej brigády brigádnemu generálovi Vladimírovi KubáňoviOdovzdanie velenia 2. mechanizovanej brigády brigádnemu generálovi Vladimírovi Kubáňovi

Autor: npor. Mgr. Ing. Dominika VOJTAŠKOVÁ , Foto: kpt. Ing. Slavomír DEMJANOVIČ - Dátum: 21.12.2018
Čítanosť: 3521
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share