Preskocit navigáciu

1. mechanizovaná rota


   kpt. Pizúr 

Veliteľ roty :                           kpt. Ing. Martin PIZÚR 

Zástupca veliteľa roty:        npor. Ing. Ján LOJAN

Veliaci poddôstojník roty:     nrtm. Ing. Peter BELEJ

Zloženie velenia roty:      

-  1.mechanizovaná čata - veliteľ čaty: funkcia neobsadená 

-  2.mechanizovaná čata - veliteľ čaty: por. Ing. Pavol CABAN

- 3.mechanizovaná čata  - veliteľ čaty: por. Ing. Branislav KOSTOVČIK

- čata palebnej podpory  - por. Ing. Marek HURAJT

 Poslanie jednotky:

     Poslaním 1.mechanizovanej roty je viesť operáciu s nepriateľom s využitím palebných prostriedkov a manévrovania za účelom jeho zničenia, zajatia alebo odrazenia jeho útokov prostredníctvom paľby, boja zblízka alebo vykonaním protiútoku Na splnenie bojovej úlohy rota využíva v rámci svojich možností všetky prostriedky bojovej podpory.

     V prípravnej fáze pri plánovaní a vykonávaní výcviku a vedení operácie sa zameriava na najpravdepodobnejšie použitie v nasledovných typoch operácií:

- Evakuačné operácie,

- Humanitárne operácie,

- Stabilizácia a rekonštrukcia,

- Odvrátenie konfliktu,

- Oddelenie znepriatelených strán

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skočiť na menu


Share