Preskocit navigáciu

2. mechanizovaná rota


kpt. Štepita

 

Veliteľ roty:                            kpt. Ing. Ján ŠTEPITA 

Zástupca veliteľa roty:        funkcia neobsadená 

Veliaci poddôstojník roty:    rtm. Alexander ŠIPOŠ

Zloženie velenia roty:      

- 1.mechanizovaná čata    - veliteľ čaty: por. Ing. Slavomír PROKOP

- 2.mechanizovaná čata    - veliteľ čaty: por. Ing. Stanislav MOSKAĽ

- 3.mechanizovaná čata    - veliteľ čaty: por. Ing. Daniel HRABÍK

- čata palebnej podpory    - veliteľ čaty: funkcia neobsadená

 Poslanie jednotky:

     Poslaním 2.mechanizovanej roty je viesť operáciu s nepriateľom s využitím palebných prostriedkov a manévrovania za účelom jeho zničenia, zajatia alebo odrazenia jeho útokov prostredníctvom paľby, boja zblízka alebo vykonaním protiútoku Na splnenie bojovej úlohy rota využíva v rámci svojich možností všetky prostriedky bojovej podpory.

V prípravnej fáze pri plánovaní a vykonávaní výcviku a vedení operácie sa zameriava na najpravdepodobnejšie použitie v nasledovných typoch operácií:

 

- Boj v zastavaných oblastiach,

- Humanitárne operácie,

      - Stabilizácia a rekonštrukcia,

      - Odvrátenie konfliktu,

      - Oddelenie znepriatelených strán

 

Skočiť na menu


Share