Preskocit navigáciu

Práporné obväzisko


kpt. MUDr. Harmoci

Náčelník OBv:        kpt. MUDr. Ľuboš HARMÓCI

Starší zdravotník: rtm. Marián ŠTEFANIČ

Zloženie OBv:          

     náčelník OBv

-         starší zdravotník

-         zdravotník

-         mladší zdravotník

-         zdravotný špecialista vodič

-         starší zberač ranených

-         lekár

-         sestra

   

ÚLOHA JEDNOTKY A ĎALŠIE HLAVNÉ ÚLOHY

Úlohy Obväziska:

Hlavnou úlohou je ošetrovať a odsúvať ranených z bojiska za pomoci kolesovej a pásovej techniky Role 1.

Odsun ranených na Role 1 je nasledovný: rotní zberači ranených vytvoria rotné hniezda ranených,

kde ukryjú ranených pred paľbou a zlými poveternostnými podmienkami, následne označia priestor a zahlásia

pozíciu na role 1.

Poskytovať zdravotnícku pomoc na bojisku, vykonávať zdravotnícke odsuny na obväzisko

- vykonávať triedenie zdravotníckych strát poskytovať prvú pomoc

- vykonávať resuscitáciu a stabilizáciu vitálnych funkcií zranených

- vykonávať protistresové opatrenia pri nebojovom zranení resp. chorobe

- vykonávať bežnú prehliadku chorých a ošetrenie drobných poranení a nezávažných ochorení

pripravovať pacientov na odsun na vyššiu úroveň zdravotníckej pomoci

- viesť zdravotnícku dokumentáciu o pacientoch, hodnotiť ich zdravotný stav a podávať požadované hlásenia

 

Následný postup je :

Zdravotníci a zberači ranených s technikou vyrazia ako si to vyžaduje daná situácia a vyhľadávajú hniezdo ranených .

V rotnom hniezde ranených zdravotník roztriedi ranených a začne podávať prvú pomoc,

stabilizuje ranených na prevoz na role 1, taktiež môže požiadať o letecký odsun za pomoci MEDEVAC-U.

Ošetrenie ranených spočíva v zastavení krvácania, zafixovaní raneného miesta , a udržania raneného pri

vedomí až na role 1. Po príchode na obväzisko sa roztriedia

ranení a určí sa priorita lekárskej pomoci. Nie je možné určiť presný čas ako dlho potrvá jedno ošetrenie, lebo každé

poranenie je iné. Na základe rozhodnutia lekára sa určí liečba, alebo odsun aj za pomoci MEDEVAC-U

na role 2 alebo role 3 takto môže pracovať 24 hod. denne s neobmedzeným množstvom prijatých pacientov, lebo pri

naplnení role 1 sa pacienti transportujú priamo na role 2.

Na role 1 sa poskytuje prvotné ošetrenie a jednoduché chirurgické zákroky a vykonávajú sa preventívne

vyšetrenia a prehliadky .

Stav pripravenosti jednotky a pripravenosť k rozvinutiu

Úroveň zdravotníckeho zabezpečenia ( Role of Medical Support):

Obv je schopné rozvinúť sa a pracovať na úrovni Role 1

- OBV je schopné ošetrovať a odsúvať ranených z bojiska za pomoci pásovej a kolesovej

techniky Role 1.

- Príslušníci OBV majú po odbornej stránke absolvované všetky požadované kurzy a vzdelanie.

- V súčasnosti je jednotka v zmysle môjho hodnotenia pripravená k plneniu

úloh, má spracovanú dokumentáciu a je schopná nasadenia

Pri rozvinovaní práporného obväziska sa rozvinuje:

-prijímacie a odsunové oddelenie s triediacou hliadkou: triediaca hliadka, triediaca

plocha, triediaci stan, odsunový stan/plocha pre odsun/

-pojazdná preväzovňa.

-plocha pre čiastočnú dekontamináciu,

-izolátor /plocha, stan/,

-plocha pre zomierajúcich a mŕtvych,

-plocha pre stanovište odsunových prostriedkov PrO,

-plocha pre pristávanie vrtuľníkov ( kruh, v strede písmeno H/ červený kríž ).

Zvlášť sa vyznačuje príjazd ( prísunová cesta- smer z bojiska na etapu Role 1) a

odsunová cesta na vyššiu zdravotnícku etapu – Role 2.

Skočiť na menu


Share