Základný kurz velenia a vodcovstva


Základný kurz velenia a vodcovstva

     Dňa 6. júna 2019 sa v priestoroch 21. mechanizovaného práporu Trebišov konalo vyradenie kurzu JCLC Junior Command and Leadership Course (Základný kurz velenia a vodcovstva) pod vedením britského výjazdového tímu BMATT (British Military Advisory and Training Team) Vyškov - Česká republika, ktorému velil kapitán Anthony Kinsella. Kurz bol vykonaný v období od 13. mája do 6. júna 2019 v priestoroch 21. mpr v Trebišove, na posádkovom cvičisku Veľké Ozorovce a vo VVP Kamenica nad Cirochou.
     Cieľom kurzu JCLC pre potreby British Army je poskytnúť vojakom vo vojenských hodnostiach desiatnik až nadporučík teoretickú prípravu a praktický výcvik potrebný pre riadenie a velenie manévrovým jednotkám na stupňoch družstvo a čata v konvenčných operáciách pozemného vojska, ktorý je zároveň kariérnym predpokladom na povýšenie do hodností čatár až kapitán. Teoretická časť je navyše zameraná na získanie vedomostí a rôznych pohľadov na vodcovstvo, podporených nie len najnovšími metódami vodcovstva z prostredia ozbrojených síl, ale aj zo sveta biznisu.
     Do kurzu JCLC nastúpilo 30 príslušníkov 2. mechanizovanej brigády v škále vojenských hodností desiatnik až poručík so zameraním na personál manévrových práporov podriadených veliteľstvu 2.mb. Podporu výjazdovému tímu BMATT v oblastiach organizácie a logistického zabezpečenia poskytoval podporný tím pod vedením nadrotmajstra Martina Niča z 22.mechanizovaného práporu Michalovce.
    Dňa 24. mája 2019 vykonala delegácia pod vedením plukovníka Davida Catmura vojenského pridelenca Spojeného kráľovstva pozorovanie priebehu kurzu, ktorého sprevádzal plukovník James Galloway, veliteľ BMATT Vyškov. Za slovenskú stranu sa tejto aktivity zúčastnil pán Bohuš Kuchta - riaditeľ Odboru medzinárodných vzťahov MO SR, sprevádzaný plukovníkom Róbertom Funtaľom - zástupcom veliteľa 2.mb.
     Po krátkom brífingu kapitána Kinsellu nasledovala diskusia, v ktorej pán Kuchta vyjadril poďakovanie zástupcom BMATT za aktívny príspevok do rozvoja bilaterálnej vojenskej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Spojeným kráľovstvom v oblasti vzdelávania a výcviku nižšieho veliteľského personálu v rámci štandardov NATO, a to využívaním inovatívnych metód vodcovstva. V tejto súvislosti ocenil aj prebiehajúcu aktivitu, ktorá v nemalej miere prispeje k zvýšeniu pripravenosti personálu OS SR. Plukovník Catmur vyjadril vďaku za podporu výjazdového tímu BMATT a zároveň podporil myšlienku ďalšej spolupráce. Po diskusii nasledovala praktická ukážka vydávania operačného rozkazu účastníkmi kurzu v poli za využitia vizualizácie na plastickom stole.
     Vyradenie kurzu JCLC bolo vykonané za účasti výjazdového tímu BMATT, podplukovníka Róberta Plávku - veliteľa 21. mpr Trebišov a štábneho nadrotmajstra Jozefa Antolika - veliaceho poddôstojníka 2.mb. Kapitán Kinsella odovzdal certifikáty o absolvovaní kurzu 29 absolventom kurzu a vo svojom príhovore poďakoval za výbornú spoluprácu a podporu tímu nadrotmajstra Niča ako aj za aktívny prístup a výborné výsledky účastníkov kurzu a vyhlásil najlepšieho absolventa kurzu, ktorým sa stal rotný Pavol Hudák z 22.mpr Michalovce.


Základný kurz velenia a vodcovstva Základný kurz velenia a vodcovstva Základný kurz velenia a vodcovstva Základný kurz velenia a vodcovstva Základný kurz velenia a vodcovstva Základný kurz velenia a vodcovstva Základný kurz velenia a vodcovstva Základný kurz velenia a vodcovstva Základný kurz velenia a vodcovstva Základný kurz velenia a vodcovstva Základný kurz velenia a vodcovstva Základný kurz velenia a vodcovstva Základný kurz velenia a vodcovstva Základný kurz velenia a vodcovstva Základný kurz velenia a vodcovstva Základný kurz velenia a vodcovstva

Autor: štnrtm. Jozef ANTOLIK , Foto: voj. 2.st. Denisa FAZEKAŠOVÁ - Dátum: 06.06.2019
Čítanosť: 1925
Verzia pre tlač

Skočiť na menu