Preskocit navigáciu

Medzirezortné cvičenie NOVÝ HORIZONT


Medzirezortné cvičenie NOVÝ HORIZONT

Aj tento výcvikový rok sa uskutočňuje v termíne od 9. do 13. septembra 2019 medzirezortné cvičenie NOVÝ HORIZONT 2019. Po prvý raz je cvičenie vykonávanie ako veliteľsko-štábne cvičenie s podporou simulačných technológií. Cvičenie bolo pripravované príslušníkmi Strediska CIMIC a PSYOPS v spolupráci s Odborom simulačných technológií CV Lešť. Primárnym cvičiacim je bezpečnostná rada okresu Sobrance, ktorej predsedá prednosta okresného úradu Boleslav Lešo. Sekundárnymi cvičiacimi sú 22.mpr Michalovce, príslušníci PZ SR, CaHP SR, HaZZ SR a sekretariát BR okresu Sobrance.

Zámerom cvičenia je rozvíjať spoluprácu výkonných prvkov MO SR, MV SR, MH SR a MZ SR na úrovni kraj/okres/obec (taktickej úrovni) v rámci civilno-vojenského rozhrania pri zabezpečovaní obrany štátu. Cvičenia sa zúčastňuje 73 účastníkov. Okrem cvičiacich sa cvičenia zúčastňujú aj pozorovatelia z MO SR, MV SR,  SČK, Žilinskej univerzity, NFIU, ECAV a CaHP.

Cvičenie oficiálne otvoril náčelník štábu veliteľstva PS OS SR plukovník Alexander Kollárik a zároveň privítal účastníkov cvičenia Nový Horizont 2019 a zdôraznil, že jedným z najdôležitejších cieľov cvičenia je identifikovať spoločné postupy a procesy medzi jednotkami MV SR, MO SR a ostatnými orgánmi štátnej správy pri plnení úloh obrany SR v čase vojny, vojnového stavu, pri realizácii operačnej prípravy priestorov operácie ako aj pri navrátení územia orgánom štátnej správy a samosprávy po skončení bojovej operácie.


Medzirezortné cvičenie NOVÝ HORIZONTMedzirezortné cvičenie NOVÝ HORIZONTMedzirezortné cvičenie NOVÝ HORIZONTMedzirezortné cvičenie NOVÝ HORIZONTMedzirezortné cvičenie NOVÝ HORIZONTMedzirezortné cvičenie NOVÝ HORIZONTMedzirezortné cvičenie NOVÝ HORIZONT

Autor: StrCaP , Foto: StrCaP - Dátum: 13.09.2019
Čítanosť: 1399
Verzia pre tlač

Skočiť na menu
Share