Preskocit navigáciu

Kurz operačného plánovania (BATTLE STAFF NCO COURSE)


Kurz operačného plánovania (BATTLE STAFF NCO COURSE)
V termíne od  9. do 27. septembra 2019 sa v priestoroch Poddôstojníckej akadémie v Martine uskutočnil v poradí štvrtý Kurz operačného plánovania (Battle Staff NCO Course). Tento jedinečný kurz je výsledkom dlhoročnej spolupráce poddôstojníckych zborov OS SR a Národnej Gardy štátu Indiana. Cieľom kurzu bolo poskytnúť účastníkom základné informácie o plánovacom a rozhodovacom procese, operačnom prostredí počas plánovania a vedenia operácie a prakticky precvičiť prácu štábu so zameraním na úlohy štábnych poddôstojníkov na operačnom stupni. V rámci kurzu bolo vykonané cvičenie VALLEY THUNDER, kde frekventanti kurzu pôsobili ako príslušníci štábu práporu. Tohtoročného kurzu, tak ako aj v roku 2018 sa zúčastnilo osem zahraničných študentov z Čiech, Slovinska, Rumunska a prvý krát aj partnerskej krajiny NATO - Ukrajiny. Zároveň kurz pokračuje v nastolenej tradícii, kde spomedzi desiatich slovenských profesionálov úspešne absolvovali kurz aj štyria dôstojníci.    
          Počas kurzu prebehlo pracovné rokovanie na úrovni hlavných poddôstojníkov OS SR a národnej gardy štátu Indiana o budúcom smerovaní predmetného kurzu. Obe strany sa zhodli na tom, že tento úspešný projekt bude pokračovať aj v roku 2020 a zároveň bude opäť ponúknutý štátom aliancie a partnerským krajinám. Dňa 27. septembra2019 bolo vykonané slávnostné vyradenie kurzu operačného plánovania za účasti veliteľa základne plukovníka Miroslava Fázika, veliaceho poddôstojníka Národnej gardy štátu Indiana CSM Jamesa R. Gordona, budúceho Hlavného poddôstojníka ozbrojených síl SR nadrotmajstra Marcela Kaniaka, vrchného práporčíka pozemných síl AČR práporčíka Petra Kružíka a veliaceho poddôstojníka pozemných síl OS SR štábneho nadrotmajstra Rastislava Bodnára. Hostia vo svojich príhovoroch zdôraznili dôležitosť práce poddôstojníkov pri plánovaní a riadení vojenských operácií, ich kooperáciu s dôstojníkmi. Zároveň vyzdvihli spoluprácu OS SR s Národnou gardou štátu Indiana v rámci rozvoja spôsobilostí v oblasti vzdelávania a výcviku mužstva a poddôstojníkov. V neposlednom rade poďakovali kolektívu Poddôstojníckej akadémie, predovšetkým nadrotmajstrovi Petrovi Švantnerovi za vynikajúcu organizáciu a zabezpečenie kurzu. Úspešným absolventom želáme veľa pracovných úspechov v ďalšej kariére.

fotofotofotofotofoto1foto1foto1foto1foto2

Autor: Poddôstojnícka akadémia , Foto: Poddôstojnícka akadémia - Dátum: 01.10.2019
Čítanosť: 2285
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share