Zahraničná návšteva na pôde prešovskej mechanizovanej brigády


Zahraničná návšteva na pôde prešovskej mechanizovanej brigády  

      Vojenský pridelenec Spojených štátov amerických na Slovensku podplukovník Gregory Christiansen spolu s ďalšími dôstojníkmi z Úradu obrannej spolupráce navštívili dňa 19. novembra 2019 v poobedňajších hodinách Veliteľstvo 2. mechanizovanej brigády, na pôde ktorej ich privítal náčelník štábu 2. mechanizovanej brigády plukovník Ondrej Vaško. 

      Dôvodom tejto návštevy bol záujem vojenského pridelenca, ktorý je vo funkcii od marca 2019, oboznámiť sa bližšie s Ozbrojenými silami. Náčelník štábu 2. mechanizovanej brigády plukovník Ondrej Vaško predstavil históriu prešovskej brigády, detailnejšie hovoril o základných úlohách, poslaní, cieľoch a organizačnej štruktúre. Nezabudol priblížiť účasť a nasadenie personálu do operácií medzinárodného krízového manažmentu a tiež predstaviť podriadené prápory a jednotky 2. mechanizovanej brigády, keďže nasledujúci deň ich čakala návšteva práporu ISTAR v Prešove.

       V závere návštevy prebehla priateľská diskusia, kde všetci zúčastnení zhodnotili vzájomnú spoluprácu, hlavne počas medzinárodného cvičenia Slovenský Štít, poďakovali sa za prijatie, pohostinnosť a obsažnú prezentáciu, a popriali veľa úspechov do ďalšieho výcvikového roka.      


Zahraničná návšteva na pôde prešovskej mechanizovanej brigády Zahraničná návšteva na pôde prešovskej mechanizovanej brigády Zahraničná návšteva na pôde prešovskej mechanizovanej brigády

Autor: npor. Mgr. Barbora DIKYOVÁ - Dátum: 25.11.2019
Čítanosť: 1937
Verzia pre tlač

Skočiť na menu