Zdokonažovacia príprava príslušníkov velitežstva 2.mb


Zdokonažovacia príprava príslušníkov velitežstva 2.mb  

S ciežom zdokonali príslušníkov velitežstva 2. mechanizovanej brigády (2.mb) v strežbe a zvládnu plánované základné bojové zručnosti, sa zúčastnili profesionálni vojaci Prešovskej mechanizovanej brigády dňa 30. júla zdokonažovacej prípravy.

Zamestnanie, ktoré sa konalo v priestoroch Posádkového cvičiska Ruská Nová Ves, riadil náčelník oddelenia spravodajstva a elektronického boja kapitán Ivan Nagy. Po úvodnom predslove riadiaceho zamestnania, ktorý oboznámil cvičiacich s tematikou, podmienkami plnenia cvičenia strelieb a dôslednosou pri dodržiavaní bezpečnostných opatrení, bola zdokonažovacia príprava príslušníkov velitežstva 2.mb rozdelená do piatich pracovísk.

Profesionálni vojaci boli preverení nielen z teoretických vedomostí o použití zbraní a bezpečnostných opatreniach, ale hlavne z praktickej časti - strežby z miesta na miznúce a pohyblivé ciele s nútenou výmenou zásobníka, či výmena primárnej zbrane za sekundárnu. Okrem toho bolo vykonané aj preskúšanie z hádzania cvičných ručných granátov.

Zdokonažovacia príprava, ktorá je pevnou súčasou prípravy profesionálneho vojaka a pravidelného udržiavania a preverovania jeho zručností, splnila jednotlivé stanovené ciele potrebné k úspešnému vedeniu bojovej činnosti.  


Zdokonažovacia príprava príslušníkov velitežstva 2.mb  Zdokonažovacia príprava príslušníkov velitežstva 2.mb  Zdokonažovacia príprava príslušníkov velitežstva 2.mb  Zdokonažovacia príprava príslušníkov velitežstva 2.mb

Autor: npor. Mgr. Barbora DIKYOVÁ - Dátum: 03.07.2020
Čítanos: 2518
Verzia pre tlač

Skoči na menu