Ženisti zriaďovali mínové polia a ničili prvky za pomoci ostrej ženijnej munície


Ženisti zriaďovali mínové polia a ničili prvky za pomoci ostrej ženijnej munície

V termíne od 17. do 21. mája vykonali príslušníci 5. ženijnej odtarasovacej a EOD roty ženijného práporu a určení kadeti Akadémie Ozbrojených Síl Slovenskej republiky výcvik v mínovaní a trhaní s ostrou ženijnou muníciou. Výcvik prebiehal za prísneho dodržiavania bezpečnostných a protiepidemiologických opatrení v priestoroch vojenského výcvikového priestoru Turecký Vrch, za riadenia veliteľa 5. ženijnej odtarasovacej a EOD roty kapitána Tomáša Milnera.

Pod vedením najskúsenejších vojakov, ktorí vykonávali činnosť veliteľov družstiev, si v prvej fáze výcviku príslušníci roty precvičili činnosti pri kontrole a adjustácii protitankových mín. Následne boli precvičené ďalšie spôsobilosti ako: zriaďovanie mínového poľa rojnicovým spôsobom, zamínovanie ciest, zamínovanie brodov, ako aj zriadenie a odpálenie riadeného mínového poľa.

V druhej fáze výcviku si precvičili činnosti z témy: Trhaviny a ničenie, a to hlavne práce pri zriaďovaní roznetových sietí a trhaní prvkov z dreva, ocele, betónu a železobetónu za pomoci normálneho náloživa, špeciálneho náloživa a plastickej trhaviny PlNp10. 

Aj napriek tomu, že výcvik bol na dlhú dobu obmedzený z dôvodu plnenia opatrení COVID-19, na ktorých sa príslušníci 5. žodtaEODr intenzívne podieľali, práca s ostrým mínovým materiálom a trhavinami ukázala, že cvičiaci nepoľavili zo svojich odborných vedomostí, praktických zručností a úlohy splnil na vysokej profesionálnej úrovni.


Ženisti zriaďovali mínové polia a ničili prvky za pomoci ostrej ženijnej munície Ženisti zriaďovali mínové polia a ničili prvky za pomoci ostrej ženijnej munície Ženisti zriaďovali mínové polia a ničili prvky za pomoci ostrej ženijnej munície

Autor: žpr , Foto: žpr - Dátum: 02.06.2021
Čítanosť: 1817
Verzia pre tlač

Skočiť na menu