Preskocit navigáciu

Veliaci poddôstojník veliteľstva pozemných síl OS SR


štábny nadrotmajster Rastislav Bodnár

Veliaci poddôstojník veliteľstva pozemných síl OS SR štábny nadrotmajster Rastislav BodnárNarodil sa 18. februára 1974 v Košiciach.

 

Vzdelanie:

 • 1.9.1992 - 15.7.1993 - ročná práporčícka škola, smer ženijný strojný vo Vojenskej strednej škole pozemného vojska Martin
 • 1.9.1988 - 16.6.1992 - Vojenské gymnázium Banská Bystrica

Vykonávané funkcie:

 • 24.3.2016 - veliaci poddôstojník pozemných síl  OS SR
 • 16.9.2015 - 23.3.2016 - vyslaný na plnenie úloh mimo územia SR vo vojenskej operácii UNFICYP na Cypre vo funkcii veliaci poddôstojník/sektorové veliteľstvo/sektor 4 Generálneho štábu OS SR 
 • 17.12.2012  - 15.9.2015 - veliaci poddôstojník pozemných síl  OS SR
 • 6.6.2012 - 16.12.2012 - vyslaný na plnenie úloh mimo územia SR vo vojenskej  operácii ISAF v Afganistane vo funkcii veliaci poddôstojník veliteľstva jednotky ISAF Generálneho štábu OS SR
 • 1.4.2010 - 5.6.2012 - veliaci poddôstojník pozemných síl OS SR
 • 1.9.2007 - 31.3.2010 - veliaci poddôstojník ženijného práporu pozemných síl OS SR
 • 1.7.2005 - 31.8.2007 - veliaci poddôstojník ženijnej roty Veliteľstva mechanizovanej brigády pozemných síl OS SR
 • 2.6.2005 - 30.6.2005 - zaradený do personálnej zálohy veliteľa Veliteľstva mechanizovanej brigády pozemných síl OS SR
 • 14.12.2004 - 1.6.2005 - vyslaný na plnenie úloh mimo územia SR vo vojenskej operácii ISAF v Afganistane vo funkcii veliteľ družstva ženijného odmínovacieho družstva Ženijnej odmínovacej čaty Generálneho štábu OS SR
 • 1.10.2003 - 13.12.2004 - veliteľ ženijno opevňovacej čaty ženijno technickej roty ženijného práporu mechanizovanej brigády pozemných síl OS SR 
 • 9.7.2003 - 30.09.2003 - zástupca veliteľa 3.ženijnej čaty ženijnej roty ženijného práporu 1.mechanizovanej brigády pozemných síl OS SR
 • 1.7.2002 - 8.7.2003 - vyslaný na plnenie úloh v zahraničí v mierovej misii OSN UNMEE v Eritrei vo funkcii technik špecialista ženijno-výcvikového družstva 6.ženijno-pyrotechnickej skupiny ženijného oddielu ženijnej jednotky mierových síl OSN UNMEE Generálneho štábu Armády SR Ministerstva obrany SR
 • 1.1.2001 - 30.6.2002 - veliteľ ženijnej čaty ženijnej roty ženijného práporu Veliteľstva 1. mechanizovanej brigády Veliteľstva pozemných síl Armády SR
 • 1.10.2000 - 31.12.2000 - veliteľ ženijnej čaty ženijnej roty jednotiek bojového zabezpečenia veliteľstva 1.mechanizovanej brigády Veliteľstva pozemných síl Armády SR
 • 1.10.1995 - 30.9.2000 - výkonný práporčík ženijnej roty práporu velenia a bojového zabezpečenia 21.mechanizovanej brigády 2.armádneho zboru GŠ Armády SR
 • 13.9.1993 - 30.9.1995 - výkonný práporčík ženijnej roty 55.mechanizovaného pluku 2. armádneho zboru GŠ Armády SR

Jazyková pripravenosť:

 • 1992 - Ruský jazyk, maturitná skúška
 • 2004 - Intenzívny kurz anglického jazyka STANAG 1
 • 2010 - Intenzívny kurz anglického jazyka STANAG 2
Šbnrtm. Rastislav BODNÁR je rozvedený, otec dvoch detí.

Skočiť na menu
Share