Preskocit navigáciu

Výcvik s toxickými chemickými látkami


Výcvik s toxickými chemickými látkami

V súlade so „Smernicou o príprave PS OS SR vo VR 2010“ a „Organizačným nariadením NGŠ OS SR na vykonanie komplexného poľného výcviku s toxickými chemickými látkami vo VR 2010“ vykonáva prápor rchbo PS Rožňava v dňoch od 26.4. do 30.4.2010 komplexný poľný výcvik s reálnymi toxickými chemickými látkami vo VTC Zemianske Kostoľany.
Výcvik vykonávajú jednotky radiačnej, chemickej a biologickej ochrany a pozostáva z dvoch úrovní a to základnej zručnosti a nadstavbovej zručnosti, kde si 65 profesionálnych vojakov kľúčového personálu deklarovaného pre Cieľ síl 2008 práporu rchbo overí a zdokonalí svoje nadobudnuté teoretické a praktické znalosti z vykonávania chemického prieskumu toxických látok a dekontaminácie. Cieľom tohto výcviku je okrem overenia a zdokonalenia praktických zručnosti aj prehĺbiť psychologickú odolnosť v záťažových situáciách pri výcviku s toxickými chemickými látkami a upevniť dôveru cvičiacich v ochranné vlastnosti prostriedkov na individuálnu ochranu, ktorými je prápor rchbo vybavený.
Tento výcvik je vyvrcholením etapy špecialistu v odbornosti rchbo a napomáha ku komplexnému preverenie psychickej a odbornej pripravenosti jednotlivcov.


Výcvik s toxickými chemickými látkamiVýcvik s toxickými chemickými látkamiVýcvik s toxickými chemickými látkami

Autor: kpt. Ing. M.Zástera , Foto: npor.Ing. J. Skop - Dátum: 29.04.2010
Čítanosť: 13114
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share