Cvičenie Spoločný cieľ 2010 Joint Goal 2010


Cvičenie Spoločný cieľ 2010 Joint Goal 2010

Ešte ani neuschlo blato na topánkach vojakov z nasadenia v rámci záchranných operácií „Nekonečný dážď 2010“ pri práve skončených povodniach a na mnohých miestach ešte stále prebiehajú záchranné a asistenčné práce príslušníkov OS SR a vojaci 1. mechanizovanej brigády Topoľčany ako aj príslušníci 11. mechanizovanej práporovej skupiny Martin sa už pripravujú na plnenie druhej priority náčelníka GŠ OS SR na rok 2010 a to plnenie úloh vyplývajúcich z medzinárodných záväzkov. Po náročnej príprave aj napriek mimoriadnemu plneniu úloh spojených s operáciou „Nekonečný dážď 2010“ sa 8. júna 2010 začalo v topoľčianskej posádke Veliteľsko-štábne cvičenie na mapách za riadenia zástupcu veliteľa 1. mechanizovanej brigády plukovníka Milana SLEZÁKA.
Cvičenie je jednou z ďalších výcvikových aktivít v rámci výcvikového cyklu „Spoločný cieľ – Joint Goal 2010“, ktorého cieľom je do konca tohto roku precvičiť štáby brigád a práporov v plánovaní a vedení stabilizačných operácií a certifikovať deklarovanú 11. mechanizovanú práporovú skupinu Martin na plnenie úloh v rámci operácií NATO tak, aby mohla byť začiatkom roku 2011 zaradená do pohotovosti na nasadenie v rámci tzv. všeobecného zásobníku nasaditeľných síl NATO. Cieľom tohto cvičenia je zladiť jednotlivé prvky mechanizovanej brigádnej skupiny a 11. práporovej skupiny vo velení a riadení operácií na podporu mieru v rámci ťaženia NATO, čím vytvoriť základný predpoklad pre splnenie úloh záverečného Dvojstupňového komplexného štábneho nácviku s čiastočným vyvedením vojsk do výcvikového priestoru Vojenského obvodu Lešť v októbri 2010 na tému „Nasadenie mechanizovanej brigádnej skupiny mimo územia SR v operácii na udržanie mieru“.
Cvičenia sa okrem štábu 1. mechanizovanej brigády zúčastňujú aj velitelia a štáby 11. mprsk Martin vrátane čaty Vojenskej polície, čaty elektronického boja, palebnej batéria shdo Michalovce a protilietadovej čaty z plrb Nitra , 12. mpr. Nitra, 13. mpr. Levice, rmo PS Rožňava, prlog Topoľčany, poľnej nemocnice, tímu psychologických operácií prpv PS a národný podporný element zo SLPS Trenčín.
Cvičenie na začiatku navštívil zástupca veliteľa PS brig. gen. Macko so svojím tímom, ktorý si na úvod prevzal brífing o koncepcii vedenia operácií prednesený veliteľom mechanizovanej brigádnej skupiny brig. gen. Hirkom. Po schválení tejto koncepcie sa začalo samotné veliteľsko-štábne cvičenie na mapách, pričom obaja generáli vykonali kontrolu operačného plánovacieho procesu cvičiacich jednotiek.


Cvičenie Spoločný cieľ 2010Cvičenie Spoločný cieľ 2010Cvičenie Spoločný cieľ 2010Cvičenie Spoločný cieľ 2010Cvičenie Spoločný cieľ 2010Cvičenie Spoločný cieľ 2010Cvičenie Spoločný cieľ 2010Cvičenie Spoločný cieľ 2010Cvičenie Spoločný cieľ 2010

Autor: Sekretariát VePS , Foto: npor. Ing. Gabriela Škvareninová - Dátum: 08.06.2010
Čítanosť: 16305
Verzia pre tlač

Skočiť na menu