Preskocit navigáciu

Mosty postavené pozemnými silami v rámci operácie Nekonečný dážď Never-ending Rain


Mosty postavené pozemnými silami v rámci operácie Nekonečný dážď Never-ending Rain

V priebehu operácie „Nekonečný dážď – Never-ending Rain“ sme Vás informovali o nasadení príslušníkov OS SR do záplavami ohrozených oblastí, kde vykonávali rôzne činnosti v prospech miestnej samosprávy a štátnej správy s cieľom eliminovať, respektíve minimalizovať následky záplav na civilnom obyvateľstve a národohospodárskym škodám. Jednou z pomoci, ktoré ozbrojené sily vykonali v prospech obyvateľov v záplavami postihnutých oblastiach bolo aj stavanie mostov v oblastiach, kde boli záplavami poškodené stále mostné konštrukcie a hrozilo odrezanie obyvateľov či už od zásobovania, alebo zdravotníckej a inej pomoci.
Dňa 21.5.2010 za riadenia veliteľa 21. zmiešaného mechanizovaného práporu podplukovníka Jána Stavrovského a veliteľa ženijnej roty 2.mechanizovanej brigády (2.mb) kapitána Jozefa Kasla bol ženijnou rotou z Michaloviec postavený most cez potok Trnávka v obci Trebišov – časť Paričov z mostného tanku MT-55A. Dôvodom postavenia mostu bolo zabezpečiť ťažkým mechanizmom prechod Trnávky a tým umožniť navážanie kameňa na pretrhnutú hrádzu pri obci Zemplínske Hradište.
Dňa 6.6.2010 boli za riadenia veliteľa 2. mechanizovanej brigády brigádneho generála Ondřeja Novosada a veliteľa ženijnej roty kapitána Jozefa Kasla postavené príslušníkmi OS SR dva mosty, jeden v Novej Ľubovni (okres Stará Ľubovňa) a druhý v Spišskej Novej Vsi. V prvom prípade bol postavený most AM-55, ktorý je na kolesovom podvozku vozidla TATRA, pričom samotná nosnosť mostu je až 50 ton a most je schopná položiť dobre vycvičená posádka do 8 minút po príchode k prekážke. Samotný most má po rozložení 13,5 metra a šírku až 4 metre. V tomto prípade boli použité až dva mosty, ktorých spojením sa podarilo preklenúť rozvodnenú rieku Kolačkovianka až v dĺžke 27 metrov. Rieka Kolačkovianka rozdelila obec Stará Ľubovňa na dve časti a odrezala 2500 obyvateľov od možnej pomoci.
V druhom prípade bol použitý most MT – 55, ktorý je na podvozku tanku T-55. Mostný tank vykazuje veľmi dobrú priechodivosť v teréne, pričom celková hmotnosť súpravy je 36 ton a zaťažiteľnosť mostu je takisto 50 ton. Most je 17,5 metrov dlhý a 3,3 metra široký, pričom obsluha ho dokáže rozložiť do 2 minút od príchodu k prekážke. Most bol postavený cez Ľubovniansky potok a odovzdaný k užívaniu o 21.30 hodine.
V oboch prípadoch vykonali úpravy miest osadenia mostov obyvatelia dotknutých obcí za pomoci štátnej správy a samosprávy.

Dňa 7.6.2010 bol postavený ďalší most, ktorý položili príslušníci ženijnej roty 2. mechanizovanej brigády v obci Jakubany, okres Stará Ľubovňa. Vybudovanie tohto mostu bolo podmienené postavením mostu cez rieku Kolačkovianka, čím bol zabezpečený presun mostnej techniky k obci Jakubany. Príprava položenia mostu prebiehala od nedele 6.6.2010 a rekognoskácie sa zúčastnil aj zástupca náčelníka GŠ OS SR generálporučík. Ing. Peter Gajdoš. Samotného položenia mosta sa až do večerných hodín zúčastnil aj veliteľ Operačného zoskupenia „VÝCHOD“ brigádny generál. Ing. Ondřej Novosad – veliteľ 2. mechanizovanej brigády Prešov. Aj v tomto prípade sa jednalo o most AM-50, pričom v tomto prípade sa podarilo preklenúť pospájaním až troch mostných polí rozvodnený tok rieky Jakubovianka až v dĺžke 40,5 metra. Samotná činnosť prebiehala do neskorých nočných hodín aj za pomoci umelého osvetlenia. Most bol odovzdaný o 23.30 hodine. Na úprave brehu rieky a položení mostov sa podieľali aj príslušníci vrtuľníkového krídla Prešov, ženijného práporu Sereď, ženijnej roty Michalovce a roty podpory velenia Prešov.
Dňa 10.6.2010 boli položené ďalšie dva mosty, z toho jeden položili príslušníci ženijnej roty 2. mechanizovanej brigády pod vedením veliteľa ženijnej roty kapitána Jozefa Kasla za asistencie práporu podpory výcviku Martin. Most bol položený medzi obcami Ľubica a Kežmarok cez Ľubický potok, kde bol použitý mostný tank MT-55A. Neskôr položili za riadenia veliteľa 2. mechanizovanej brigády brigádneho generála Ondřeja Novosada a kapitána Jozefa Kasla most medzi obcami Ihľany a Jurské cez Holumnický potok, kde použili takisto mostný tank MT-55A.
V piatok 11.6.2010 bol postavený most v obci Sulín cez Sulínsky potok mostným tankom MT-55 A, čím sa zabezpečilo spojenie záplavami rozdelenej obce. Aj v tomto prípade položenie mostu vykonali príslušníci ženijnej roty 2. mechanizovanej brigády za riadenia zástupcu veliteľa 2. mechanizovanej brigády plukovníka Jaroslava Košudu a veliteľa ženijnej roty, kapitána Jozefa Kasla. Prípravu miesta položenia bola zabezpečená v súčinnosti so štátnou správou a miestnou samosprávou.
Položenie týchto mostov umožnilo preverenie odborných schopností a praktických zručností príslušníkov ženijnej roty 2. mechanizovanej brigády ako aj príslušníkov ženijného práporu Sereď, ktorí preukázali, že sú pripravení takéto situácie zvládnuť bez problémov a že ozbrojené sily SR sú schopné zasiahnuť v prospech obyvateľstva v prípadoch živelných pohrôm a iných neočakávaných život ohrozujúcich situáciách.Mosty postavené pozemnými silami v rámci operácie Nekonečný dážď Never-ending RainMosty postavené pozemnými silami v rámci operácie Nekonečný dážď Never-ending RainMosty postavené pozemnými silami v rámci operácie Nekonečný dážď Never-ending RainMosty postavené pozemnými silami v rámci operácie Nekonečný dážď Never-ending RainMosty postavené pozemnými silami v rámci operácie Nekonečný dážď Never-ending RainMosty postavené pozemnými silami v rámci operácie Nekonečný dážď Never-ending RainMosty postavené pozemnými silami v rámci operácie Nekonečný dážď Never-ending RainMosty postavené pozemnými silami v rámci operácie Nekonečný dážď Never-ending RainMosty postavené pozemnými silami v rámci operácie Nekonečný dážď Never-ending RainMosty postavené pozemnými silami v rámci operácie Nekonečný dážď Never-ending RainMosty postavené pozemnými silami v rámci operácie Nekonečný dážď Never-ending RainMosty postavené pozemnými silami v rámci operácie Nekonečný dážď Never-ending RainMosty postavené pozemnými silami v rámci operácie Nekonečný dážď Never-ending RainMosty postavené pozemnými silami v rámci operácie Nekonečný dážď Never-ending RainMosty postavené pozemnými silami v rámci operácie Nekonečný dážď Never-ending RainMosty postavené pozemnými silami v rámci operácie Nekonečný dážď Never-ending RainMosty postavené pozemnými silami v rámci operácie Nekonečný dážď Never-ending RainMosty postavené pozemnými silami v rámci operácie Nekonečný dážď Never-ending Rain

Autor: mjr. Ing. Libor Nyéki , Foto: 2. mechanizovaná brigáda - Dátum: 11.06.2010
Čítanosť: 16035
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share