Preskocit navigáciu

4. plánovacia konferencia k príprave CREVAL 11. mprsk


4. plánovacia konferencia k príprave CREVAL 11. mprsk
V utorok 29. júna sa v čase od 09,00 hod začalo u 11.mechanizovaného práporu (mpr) v posádke Martin celodenné zamestnanie určené k príprave jednotiek zaradených do 11.mechanizovanej prápornej skupiny (mprsk). Cieľom tohto zamestnania je príprava veliteľov rôt a samostatných čiat 11.mprsk a  dopracovanie dokumentácie určenej  k 1.časti previerky  (CREVAL) jednotiek zaradených pre plnenie úloh v zostave aliančných síl.
Zamestnanie je vykonávané za riadenia zástupcu veliteľa 1.mechanizovanej brigády(mb) plukovníka Milana Slezáka v dvoch nezávislých skupinách:
Skupina veliteľov rôt a samostatných čiat má za úlohou   vykonať vyhodnotenie plnenia výcvikových úloh s posledného zamestnania konaného 27. mája tohto roku a vykonať veliteľskú prípravu . Obe tieto úlohy sú plnené s maximálnou účasťou.
Skupina zameraná na dopracovanie dokumentácie pracuje pod vedením náčelníka oddelenia logistiky 1.mb podplukovníkom Vladimírom Vitekom, príslušníkov pozemných síl OS SR , 1.mb, zodpovedných funkcionárov útvarov a jednotiek vyčleňujúcich prvky do 11.mprsk. Úlohy sú v tejto skupine plnené s výrazným podielom práce príslušníkov 11.mpr, ktorí majú v uvedenej oblasti skúsenosti z roku 2007 , kedy boli certifikovaní ako prvý útvar v ozbrojených silách Slovenskej republiky. Medzi funkcionárov s najväčším podielom na plnení stanovených úloh patrí náčelník štábu 11.mprsk mjr. Ing Milan CVIK. 
Uvedené zamestnanie prispieva k doplneniu požadovaných informácií pre dopracovanie dokumentácie , zjednoťuje postupy veliteľov v oblasti riadenia výcviku a zároveň stanovuje úlohy do ďalšieho obdobia, kde bude ako jedna z prioritných úloh výcviku sústredená príprava jednotiek 11.mprsk vo VP VO Lešť v mesiaci september 2010. 

4. plánovacia konferencia4. plánovacia konferencia

Autor: plk. Ing. Milan Slezák , Foto: npor. Vladimír Moško - Dátum: 29.06.2010
Čítanosť: 12689
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share