Preskocit navigáciu

Príprava na cvičenie SPOLOČNÝ CIEĽ JOINT GOAL 2010


 Príprava na cvičenie  SPOLOČNÝ CIEĽ  JOINT GOAL 2010 „Zabezpečiť prepravu všetkých vojsk, techniky na strategickú vzdialenosť, urýchlene vystriedať operujúce vojská rýchlej reakcie NATO v čo najkratšom čase, získať kontrolu nad zvereným priestorom zodpovednosti, postupne zabezpečiť elimináciu vplyvu ozbrojených a povstaleckých skupín, nastoliť základnú bezpečnosť a stabilitu, postupnú normalizáciu situácie a vykonať masívnu podporu humanitárnym organizáciám pričom zaistiť ich nerušenú činnosť a následne pomôcť budovať bezpečnostným zložkám fiktívnej krajiny ALFALAND ich spôsobilosti a kompetencie na to, aby mohli ďalej situáciu riešiť samy“.
To je len zlomok hlavných úloh, ktoré by mala plniť mechanizovaná brigádna skupina (mb) vytvorená na základe 2.mechanizovanej brigády Prešov, v medzinárodnom vojenskom ťažení na podporu mieru pod velením NATO. Ukážku z niektorých aktivít, ktoré sú súčasťou koncepcie vedenia operácie mechanizovanej brigádnej skupiny, vo štvrtok 1. júla 2010 na veliteľstve 2.mb predniesol veliteľ 2. mb brigádny generál Ondřej Novosad za prítomnosti ďalších hlavných funkcionárov. Brífing prijal v pozícii cvičiaceho veliteľa pozemného zoskupenia spojeneckých vojsk brigádny generál Pavel Macko. Vykonaním dnešného brífingu o koncepcii vedenia operácií v rámci tejto rozsiahlej kampane, tak vyvrcholil viac ako ročný výcvikový cyklus a tzv. plánovacia fáza na vedenie operácií OS SR na novú tematiku v rámci cvičnej operácie „Obnoviť vieru a nádej - Restore hope and faith “.
Cieľom tohto výcviku je precvičiť veliteľstvá a štáby OS SR vo vedení operácií, ktoré svojim charakterom zodpovedajú súčasnému bezpečnostnému prostrediu vo svete a rôznym budúcim úlohám pre OS SR v rámci medzinárodného krízového manažmentu. Pomocou série štábnych nácvikov a cvičení sa umožnilo začať uvádzať do praxe nové vojenské doktríny a predpisy, ktoré reagujú na meniaci sa charakter konfliktu a zreálňujú výcvik. Na úspešnosť vedenia operácií nestačí len dobre zvládať základné taktické zručnosti ako je obrana, útok ale je treba byť schopný zabezpečovať podporu stabilizačných aktivít, rekonštrukciu a rozvoj krajiny, výstavbu a výcvik bezpečnostných zložiek v konfliktnom regióne ako i širokú súčinnosť s ostatnými medzinárodnými organizáciami a mimovládnymi organizáciami poskytujúcimi humanitárnu pomoc.

Cvičná operácia „Obnoviť vieru a nádej“, je súčasťou dlhodobejšieho výcvikového cyklu OS SR „SPOLOČNÝ CIEĽ JOINT GOAL 2010“, ktorý vyvrcholí veliteľsko- štábnym cvičením s čiastočným vyvedením vojsk na jeseň tohto roku. Cieľom tohto cvičenia je zladiť jednotlivé prvky mechanizovanej brigádnej skupiny a 11. prápornej skupiny vo velení a riadení operácií na podporu mieru v rámci ťaženia NATO, čím vytvoriť základný predpoklad pre splnenie úloh záverečného dvojstupňového komplexného štábneho nácviku na tému „Nasadenie mechanizovanej brigádnej skupiny mimo územia SR v operácii na udržanie mieru“.

Na záver dokladu po zodpovedaní všetkých otázok, brigádny generál Pavel Macko vysoko ocenil prácu štábu veliteľa 2. mechanizovanej brigády ako i všetkých podriadených útvarov, ktoré sa podieľali na celom výcviku a príprave uvedenej koncepcie vedenia a príslušného cvičného operačného plánu operácie. Brigádny generál Macko vyjadril presvedčenie, že skúsenosti a poznatky získané z doterajšieho výcviku využijú vojaci v budúcnosti v rámci práce v reálnych štábnych pozíciách v operáciách medzinárodného krízového manažmentu alebo v štruktúrach NATO či pri vedení asistenčných operáciách krízového manažmentu OS SR.

Príprava na cvičenie  SPOLOČNÝ CIEĽ  JOINT GOAL 2010Príprava na cvičenie  SPOLOČNÝ CIEĽ  JOINT GOAL 2010Príprava na cvičenie  SPOLOČNÝ CIEĽ  JOINT GOAL 2010Príprava na cvičenie  SPOLOČNÝ CIEĽ  JOINT GOAL 2010

Autor: Sekretariát veliteľa PS , Foto: 2.mb - Dátum: 01.07.2010
Čítanosť: 10699
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share