Preskocit navigáciu

Odborno - taktická príprava 1.palebnej batérie


Odborno - taktická príprava 1.palebnej batérie V rámci odborno – taktickej prípravy 1. palebnej batérie a dvoch prieskumných družstiev od prieskumnej batérie Samohybného delostreleckého oddielu v Michalovciach sa uskutočnilo cvičenie s vyvedením do priestoru posádkového cvičiska Veľké Ozorovce v termíne od 21. – 26. júna 2010. Cieľom bolo vytvárať, upevňovať a zdokonaľovať návyky a zručnosti potrebné k úspešnému vedeniu bojovej činnosti. V rámci výcviku bolo vykonané vybudovanie kempu, zabezpečenie prostredia a vytvorenie kruhovej obrany, vybudovanie okopov a vedenie obrany za zníženej viditeľnosti. V rámci činnosti na kontrolnom bode bola vykonávaná kontrola osôb a techniky, činnosť pri napadnutí, pri nájdení zakázaných vecí. Precvičovalo sa zaistenie osoby a vozidla a podávanie hlásení. Bolo vykonané cvičenie zamerané na zničenie (umlčanie) cieľa na základe zastrieľania diaľkomerom , ktoré obsahovalo vynesenie bojovej zostavy, prieskum a určenie súradníc cieľov, topografickú a meteorologickú prípravu, balistickú a technickú prípravu. Počas zastrieľavania bolo nutné spolupracovať s prieskumným družstvom, vypočítavali sa prvky pre streľbu a precvičila sa práca s delostreleckými tabuľkami pre streľbu. Na základe rozhodnutia veliteľa sa plnili palebné úlohy a situácie s priamou a nepriamou streľbou. Precvičovala sa činnosť palebných družstiev pri napadnutí nepriateľom v palebných postaveniach. V rámci ochrany konvojov sa uskutočnila príprava konvoja a funkcionárov, výcvik vo vedení automobilov, činnosť konvoja počas zastávky a pri napadnutí, podávanie hlásení. Uvedené jednotky vykonávali nepravidelné hliadkovanie na vozidle a v peších hliadkach, precvičovali činnosť pri napadnutí nepriateľom, pri raketovom a mínometnom útoku a činnosť pohotovostnej jednotky. Problematika radiačnej, chemickej a biologickej ochrany bola precvičená pri činnosti pred prechodom, prechodom a činnosťou po prechode zamoreným priestorom. Bol vytýčený priestor chemickým pozorovateľom, uskutočnila sa príprava techniky a osôb pre prechod zamoreným priestorom. Boli aplikované pravidlá a zásady pri prechode zamoreným priestorom, bola precvičená činnosť pri prvotnej dekontaminácii osôb a techniky. Taktiež bola preverená činnosť chemického pozorovateľa a používanie prostriedkov individuálnej chemickej ochrany. Odborno- taktická príprava prebiehala pod vedením veliteľa 1. palebnej batérie shdo npor. Ing. Jozefa Lapina a veliteľov čiat por. Ing. Michala Németha, por. Ing. Richarda Lišku a por. Ing. Marina Bíreša. Vyvrcholením bolo kontrolné cvičenie čiat z odborno- taktickej prípravy a kontrolné cvičenie batérie z RCHBO prípravy na základe nariadenia veliteľa 11.mechanizovanej prápornej skupiny. Celé cvičenie slúžilo ako príprava 1. palebnej batérie a dvoch prieskumných družstiev na certifikáciu.

Foto1Foto1Foto1Foto1Foto2Foto2Foto2Foto2Foto3Foto3Foto3Foto3Foto4Foto4Foto4Foto4Foto5Foto5Foto5Foto5Foto6Foto6Foto6Foto6Foto7Foto7

Autor: por. Mgr. Martin Zajak , Foto: 1. palebná batéria - Dátum: 02.07.2010
Čítanosť: 15868
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share